Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio

Stethoscope surrounding a family

Cymhellion ariannol

O 2017 ymlaen, ar gyfer meddygon sy’n dechrau yn swydd gyntaf eu rhaglen hyfforddiant MT yng Nghymru:

  • bydd Llywodraeth Cymru yn talu am ffioedd arholiadau’r Prawf Gwybodaeth Gymhwysol (AKT) a’r Asesiad Ymgynghoriad a Gofnodir (RCA)
  • byddant yn gymwys am gymhelliad targedig os ydynt yn dewis hyfforddi yn y cynlluniau canlynol: Aberystwyth, Bangor, Dyffryn Clwyd, Sir Benfro a Wrecsam. (Bydd meddygon teulu dan hyfforddiant sy’n ymrwymo i gyflawni eu blwyddyn ST3 mewn practis hyfforddi ym Mhowys o bosib hefyd yn gymwys ar gyfer y cymhelliad hwn).

Mae rhagor o wybodaeth am y cymhellion hyn ar gael yn y Cwestiynau Cyffredin.

I wneud cais ar gyfer Hyfforddiant Arbenigedd MT yng Nghymru, gweler Addysg a Gwella Iechyd Cymru ar safle recriwtio meddygon teulu cenedlaethol. site.

Cynlluniau hyfforddiant arbenigol MT

Mae 11 cynllun y gallwch ddewis ohonynt ar gyfer eich Hyfforddiant MT. Gallwch ddysgu mwy ar y dudalen cynlluniau hyfforddiant MT.

Ar gyfer pob cynllun yng Nghymru, mae Cyfarwyddwyr Rhaglen dynodedig (PD) sy’n cefnogi a threfnu’r hyfforddiant. Maent yn cynnig cefnogaeth a chanllawiau, ac maent yn elfen bwysig ar ddarpariaeth yr Hyfforddiant MT yng Nghymru.

Yng Nghymru, rydym yn cynnig ystod eang o swyddi hyfforddiant mewn ysbyty a phractisau cyffredinol sy’n cydymffurfio â safonau hyfforddiant y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC).

Hanner-diwrnod astudio

Mae pob cynllun yn trefnu cwrs hanner-diwrnod astudio i hyfforddeion MT. Rhoddir pwyslais mawr ar y ffaith bod trafodaeth grŵp ymysg cyfoedion yn adnodd dysgu defnyddiol iawn. Ar ddechrau’r cynllun, bydd ein Cyfarwyddwyr Rhaglen yn cynnal sesiwn adsefydlu gyda’r hyfforddeion ar eu cynllun nhw, er mwyn datblygu cydlyniad grŵp yn gyflym a phennu dealltwriaeth o sgôp hyfforddiant MT mewn arweinyddiaeth, gwaith tîm a thermau hunan-ymwybyddiaeth.

Mae’r pynciau’n hyblyg yn y sesiynau hyn, a bydd disgwyl i hyfforddeion gyfrannu’n rheolaidd. Mae adborth gan hyfforddeion yn adnodd pwysig o ran newid a datblygu’r rhaglen. Yn ogystal â bod yn elfen bwysig ar ddysgu ar y cynllun, mae pob grŵp blwyddyn yn gweithredu fel rhwydwaith cymdeithasol a chymorth.

Dysgwch ragor am gynlluniau hyfforddiant MT yng Nghymru.

Cyfleoedd hyfforddi academaidd i feddygon teulu dan hyfforddiant

Pob Gwanwyn, mae gan MT ST2au yng Nghymru gyfle i wneud cais ar gyfer Cynllun Hyfforddiant Academaidd Arbenigedd MT (GPSAT). I gael rhagor o wybodaeth am hyn, e-bostiwch heiw.gptraining@wales.nhs.uk.