Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Gweithlu Fferylliaeth Strategol

Cynllun Gweithlu Fferylliaeth Strategol

Mae’r cynllun gweithlu fferylliaeth strategol hwn wedi’i ddatblygu gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru mewn partneriaeth â’n rhanddeiliaid

  • ar gyfer y gweithlu fferyllol cyfan
  • ym mhob lleoliad gofal lle mae gwasanaethau meddyginiaethau’r GIG yn cael eu darparu.

Ein nod yw gweld y cynllun hwn yn sbarduno newid radical a gwelliannau cynhwysfawr o ran y ffordd rydym yn datblygu, gwerthfawrogi a chefnogi ein gweithlu fferylliaeth, i gydnabod y rôl arweinyddiaeth glinigol y mae’r gweithlu'n ei chwarae fwy a mwy wrth ofalu am bobl sy’n defnyddio meddyginiaethau, mewn amrywiaeth o leoliadau.

Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau fferyllol mewn

Gofal sylfaenol - clystyrau a chontractwyr (fferyllfeydd cymunedol a phractisau cyffredinol)

Sefydliadau'r GIG -  ysbytai, gofal brys, gwasanaethau arbenigol a thimau gofal sylfaenol

Buom yn siarad â Gweithwyr, cyflogwyr, contractwyr annibynnol, cyrff proffesiynol, undebau llafur, darparwyr addysg, elusennau a Llywodraeth Cymru

Edrychwyd hefyd ar ymchwil, polisïau a data gweithlu i greu'r cynllun. Mae ganddo 31 o gamau gweithredu allweddol ar draws saith thema.

 

Dyfynnu

Addysg a Gwella Iechyd Cymru. 2023. Cynllun Gweithlu Fferylliaeth Strategol AaGIC

 

Adnoddau

Cynllun Gweithlu Fferylliaeth Strategol AaGIC

Crynodeb o 31 o gamau gweithredu

Crynodeb o’r Digwyddiad a gynhaliwyd