Neidio i'r prif gynnwy

Gyrfaoedd GIG Cymru

pobl sy

Croeso i’n gwefan ar ei newydd wedd

Mae Gyrfaoedd GIG Cymru yma i’ch helpu i ddarganfod y llu o gyfleoedd GYRFA a GWAITH sydd ar gael yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Mae Gyrfaoedd GIG Cymru yn rhan o Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a’n nod yw helpu pobl ar bob cam yn eu gyrfa i gael gwybod rhagor am y rolau a chyfleoedd sydd ar gael yn y GIG.

Gan fod mwy na 350 o rolau ar gael, mae GIG Cymru yn lle cyffrous i ddatblygu’ch gyrfa, pa un a ydych chi’n 16 neu’n 60. Am ddod yn barafeddyg, yn feddyg, yn nyrs, yn dechnegydd fferyllfa neu’n wyddonydd gofal iechyd, yn radiograffydd, yn weithiwr cymorth gofal iechyd, yn ysgrifennydd meddygol, yn gogydd neu efallai’n bodiatrydd? Beth am weithio ym maes cyllid, TG neu fel derbynnydd galwadau yn y gwasanaeth Ambiwlans, neu efallai’ch bod heb benderfynu eto? Ewch i’r adran Rolau i gael gwybod am y gyrfaoedd sydd ar gael.

Pa un a ydych chi’n fyfyriwr, yn rhywun sy’n ystyried newid gyrfa neu’n rhiant, gwarcheidwad neu athro’n helpu rhywun i benderfynu ar yrfa, rydym wedi casglu gwybodaeth i’ch helpu i gynllunio gyrfa yn y GIG. Ewch i’r adran Cyngor ar Yrfaoedd Iechyd i gael rhagor o wybodaeth.

Cysylltwch â ni:

Os hoffech chi gysylltu â Gyrfaoedd GIG Cymru, anfonwch neges e-bost i: nhswalescareers@wales.nhs.uk a bydd aelod o’n tîm gyrfaoedd yn falch o’ch helpu â’ch ymholiad.

Cofiwch edrych ar ein tudalen cwestiynau cyffredin i weld a oes ateb i unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf gennym drwy ein dilyn ar: