Neidio i'r prif gynnwy

Addysg yn seiliedig ar efelychiad

Offer ymarfer CPR

Mae addysg yn seiliedig ar efelychiad (SBE) yn ddull addysgol sy’n ymgorffori ystod o ddulliau ac offer i hwyluso dysgu drwy brofiad.

Dylai:

  • darparu hyfforddiant â sicrwydd ansawdd sy’n cyrraedd safon uchel mewn amgylcheddau dysgu diogel
  • rhoi pwyslais ar gyfleodd rhyngbroffesiynol i hybu cydweithrediad mewn lleoliadau clinigol
  • bod ar gael i weithwyr gofal iechyd proffesiynol â phob lefel o brofiad, i ddysgu, ymarfer ac esblygu’r wybodaeth, y sgiliau, yr ymddygiadau, a’r proffesiynoldeb sydd eu hangen i ddilyn arferion da
  • bod yr un mor hygyrch ym mhob rhan o Gymru.


Yn gyffredinol, y nod yw ymdrechu i wella’n barhaus ansawdd a diogelwch y gofal a ddarperir i gleifion ledled Cymru.

Cysylltu â ni

E-bost: HEIW.Simulation@wales.nhs.uk

Os hoffech ymuno â’n rhestr bostio rhowch wybod inni!

#SimulationWales