Neidio i'r prif gynnwy

Gwyddor Gofal Iechyd Cymru

Rhaglen Gwyddor Gofal Iechyd

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘Fframwaith Gwyddor Gofal Iechyd GIG Cymru — Edrych tuag at y Dyfodol’, gyda chymorth GIG Cymru ar 23 Mawrth 2018. Wedi'i gymeradwyo gan y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, mae'n disgrifio nifer o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio i dywys gwyddor gofal iechyd tua’r dyfodol ar draws GIG Cymru. Mae hefyd yn cofleidio'r cyfleoedd o fewn Cymru Iachach, ein cynllun hirdymor ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'r fframwaith hefyd yn nodi ein gweledigaeth a chyfeiriad y daith ar gyfer y gweithlu gwyddor gofal iechyd yng Nghymru.

Uchelgais y rhaglen waith hon yw creu amgylchedd o fewn GIG Cymru lle gall Gwyddor Gofal Iechyd ffynnu. Caiff hyn ei wireddu drwy sicrhau bod:

  1. y proffesiwn yn ennyn cydnabyddiaeth gyffredinol
  2. hyrwyddo'r amrywiaeth eang o ddewisiadau gyrfa gwerthfawr a boddhaus sydd ar gael
  3. a drwy alluogi gwyddonwyr gofal iechyd i

Mae’r tîm yn gweithio gyda llawer o randdeiliaid i ddatblgu gwyddor gofal iechyd trwy’r rhaglen hon, gan gynnwys:

  • Rhwydwaith Gwyddor Gofal Iechyd
  • Chyfarwyddwyr Therapïau a Gwyddor Iechyd
  • thîm polisi Gwyddor Iechyd Llywodraeth Cymru
  • A proffesiwn gwyddor gofal iechyd yn ei gyfanrwydd ar draws GIG Cymru

 

Ffrydiau Gwaith
Yn 2022, datblygwyd gwaith y rhaglen ymhellach drwy greu pum ffrwd waith wedi'u halinio â phrif golofnau’r fframwaith Edrych tuag at y Dyfodol.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am beth yw gwyddonydd gofal iechyd, gallwch fynd i'r dudalen rolau yn ein hadran gyrfaoedd.