Neidio i'r prif gynnwy

Addysg ôl-raddedig ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Two people in scrubs

Addysg lefel ôl-raddedig yw’r lefel addysg sydd uwchlaw cofrestru/cymwysterau cychwynnol. Mae addysg gofal iechyd ar lefel ôl-raddedig yn rhoi i weithwyr proffesiynol wybodaeth a sgiliau uwch yn y proffesiwn o’u dewis. 

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cynnig cymorth ychwanegol i sefydliadau i ariannu hyfforddiant a datblygiad staff. Mae ffioedd dysgu’n cael eu talu i bob myfyriwr sydd wedi cael y cyllid hwn drwy ei sefydliad. 

Rhaid i bob darpar ymgeisydd a ddewisir ar gyfer cyllid addysg ôl-raddedig sicrhau bod y gofyniad hwn yn cael ei nodi fel rhan o'u proses PADR a rhaid cytuno arno gyda'u rheolwr llinell, a'r adran Addysg.