Neidio i'r prif gynnwy

Dysgu a Phrentisiaethau Seiliedig ar Waith

Pobl yn edrych ar siart

Mae addysg a hyfforddiant yn hanfodol i ddatblygu gweithlu gofal iechyd diogel ac effeithiol. Un o swyddogaethau allweddol Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yw gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu addysg a hyfforddiant sydd nid yn unig yn diwallu anghenion cyfredol ond a fydd hefyd yn sail i ddatblygu unrhyw rolau a modelau darparu gwasanaeth newydd.

Roedd yr adran hon o'r wefan yn manylu ar y gwahanol fathau o ddysgu seiliedig ar waith achrededig sydd ar gael i staff gofal iechyd. Mae achredu addysg yn sicrhau ei bod yn drosglwyddadwy, pe bai unigolyn yn dymuno symud o un sefydliad i'r llall.

Er mwyn cefnogi sefydliadau GIG Cymru i ddarparu ac asesu addysgu, dysgu, addysg a hyfforddiant safonol i staff trwy brosesau ansawdd canolog mae AaGIC wedi datblygu pecyn cymorth adnoddau a Fframwaith Llywodraethu.