Neidio i'r prif gynnwy

Arweinyddiaeth

Developing a healthier Wales through a culture of compassionate leadership

Mae angen arweinwyr mwy tosturiol ar ein GIG a fydd yn sicrhau diwylliant o les, gwelliant parhaus, bod yn agored a diogelwch seicolegol.

Er y bydd pob un ohonom yn disgrifio gweithle tosturiol iach ychydig yn wahanol, mae’r Athro Michael West a Chronfa’r Brenin yn amlygu bod angen tri pheth ar bob un ohonom: 

  1. Ymreolaeth: i wneud ein penderfyniadau ein hunain
  2. Perthyn: teimlo'n rhan o rywbeth gyda'r bobl o'n cwmpas
  3. Cymhwysedd: gallu gwneud ein swyddi

 

Beth rydym yn ei wneud

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a GIG Cymru, mae AaGIC yn datblygu strategaeth i sefydlu arweinyddiaeth dosturiol; dull a ddatblygwyd gan yr Athro Michael West a Chronfa’r Brenin.

Rydym hefyd yn cynnig y cyfleoedd hyfforddi canlynol:

  • Rhaglen Arweinyddiaeth Glinigol Uwch (cwrs)
  • Cymrodoriaeth Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF) (secondiad 12 mis)

 

Beth yw arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol?

Mae arweinyddiaeth dosturiol ar ei symlaf yn ei gwneud yn ofynnol i bobl:

  • Mynychu – rhoi amser a gwrando gyda diddordeb
  • Deall – darganfod beth a pham
  • Empathi - gofalu am y person arall
  • Cymorth – cefnogaeth / cymryd camau priodol

Mae tystiolaeth glir o’r cysylltiad rhwng y dulliau hyn, y ffocws ar les y gweithlu ac ansawdd gofal cleifion.

 

Gwella

Mae porth arweinyddiaeth Gwella yn adnodd digidol sy’n rhoi mwy o wybodaeth am yr uchod i gyd, yn ogystal â mynediad at ystod eang o adnoddau arwain a rheoli tosturiol.

Mae ar gael i holl staff GIG Cymru.