Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Addysg a Hyfforddiant (ETP)

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cyhoeddi eu pedwerydd Cynllun Addysg a Hyfforddiant (ETP) ar gyfer 2023/24 yn fuan.

Mae'r ETP gyda Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd i'w lofnodi a bydd yn cael ei gyhoeddi ar y dudalen we hon ar ôl ei chymeradwyo.

Mae’r cynllun uchelgeisiol yn manylu ar niferoedd hyfforddi a chomisiynu 2023/24 ar gyfer addysg y gweithlu iechyd proffesiynol ynghyd â gwybodaeth am gynllunio’r gweithlu. Mae’r addysg a’r hyfforddiant a draddodir iddynt yn hanfodol i gynaliadwyedd GIG Cymru ac yn sicrhau’r medr a’r gallu i hybu gofal o ansawdd uchel a diogel sy’n canolbwyntio ar y claf, yr unigolyn a’r gymuned.   

Mae llunio a datblygu'r gweithlu gofal iechyd yn barhaus yn hanfodol i ddarparu gofal o ansawdd a chyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y GIG yng Nghymru.

Mae AaGIC wedi creu adnodd Cynllun Addysg a Hyfforddiant (ETP), wedi’i gynllunio i ategu’r ddealltwriaeth o'r ETP blynyddol 2023/24. Mae'r adnodd, y gellir ei gyrchu isod, yn cwmpasu gwybodaeth am elfennau o'r ETP megis:

  • beth ydyw
  • sut a pham y caiff ei gynhyrchu
  • sut y caiff ei ddefnyddio
  • ei fanteision a’r risgiau sydd ynghlwm wrtho.

Yn bwysicach fyth, bydd yr adnodd yn egluro sut mae’r cynllun blynyddol yn elfen greiddiol o lunio cyflenwad y gweithlu gofal iechyd i’r dyfodol ar gyfer GIG Cymru. Fe'ch cynghorir i ddarllen yr adnodd hwn cyn ichi ddarllen yr ETP neu ochr yn ochr ag o.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach am yr ETP, cysylltwch â heiw.planning&performance@wales.nhs.uk.


Adnodd Cynllun Addysg a Hyfforddiant