Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant Meddygon Teulu

Doctor consulting a kid

Mae Hyfforddiant MT yng Nghymru’n derbyn adborth ardderchog yn gyson mewn arolygon hyfforddeion blynyddol y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) o ran boddhad cyffredinol gyda hyfforddiant a safon yr oruchwyliaeth glinigol ac addysgol.

Yn rhan o ymgyrch recriwtio GIG Cymru, 'Dyma Cymru - HyfforddiGweithioByw', mae meddygon sy’n hyfforddi yng Nghymru yn rhan o raglen hyfforddiant arbenigol o safon, a byddant yn derbyn cefnogaeth ardderchog yn gyson. Ar hyn o bryd, ar gyfer meddygon sy’n dechrau yn swydd gyntaf eu rhaglen hyfforddiant MT yng Nghymru o 2017 ymlaen:

  • Mewn rhai meysydd, byddant yn gymwys ar gyfer cymhelliad o £20,000.

Mae rhagor o wybodaeth am y cymhellion hyn ar gael yn y Cwestiynau Cyffredin.