Neidio i'r prif gynnwy

Lleoliadau Clinigol wedi'u Teilwra

Mae'r Rhaglenni IIP a RtP yn cynnwys nifer o elfennau sy'n ein helpu i gynghori a theilwra'r lleoliad clinigol i ddiwallu'ch anghenion dysgu unigol, eich profiad a'ch ymrwymiadau personol. Mae'r rhain yn:

Adolygiad o anghenion Gyrfa ac Addysgol - Ar ôl i chi gofrestru'ch bwriad i fynd i mewn i un o'r rhaglenni a phasio'r Holiadur Dewis Lluosog, bydd AaGIC yn eich cysylltu â Deon Cyswllt Meddygon Teulu lleol yn yr ardal rydych chi'n bwriadu cynnal eich lleoliad clinigol. Byddant yn adolygu eich hyfforddiant a'ch profiad ac yn teilwra'ch lleoliad clinigol yn seiliedig ar eich anghenion dysgu

Mynediad at adnoddau ar-lein - Bydd AaGIC yn trefnu mynediad at adnoddau ar-lein i'ch galluogi i ddechrau adnewyddu eich gwybodaeth glinigol gyfredol

Sesiynau blasu ymarfer - Mae'r rhain yn lleoliadau byr 1-5 diwrnod mewn Meddygfa Hyfforddiant Pellach Meddyg Teulu cymeradwy sy'n eich galluogi i dreulio amser gyda meddyg teulu i ddysgu am eu rôl a gwaith meddyg teulu yn y gwasanaeth heddiw sy'n newid yn gyflym.

Lleoliad wedi'i gadarnhau - Yn ystod eich lleoliad clinigol wedi'i deilwra byddwch yn cwblhau amrywiaeth o asesiadau yn y gweithle. Mae'r asesiadau hyn yn cynnwys ymgynghoriadau a arsylwyd, trafodaethau ar sail achosion, ac adborth aml-ffynhonnell. Cofnodir y canlyniadau yn llyfr log Adroddiad yr Hyfforddwyr Strwythuredig ac unwaith y bydd y lleoliad clinigol wedi'i gwblhau, yna fe'u cyflwynir i'r Cyfarwyddwr Meddygol i gael penderfyniad ynghylch a roddir cynhwysiad diamod ar y Rhestr Perfformwyr Meddygol.