Neidio i'r prif gynnwy

Addysg, comisiynu ac ansawdd

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn gweithio i sicrhau cyflenwad cyson o weithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig ar gyfer GIG Cymru. Mae hyn yn cynnwys addysg a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cyn iddynt gofrestru i'w galluogi i ymuno â'r gweithlu. Yn ogystal, mae AaGIC yn cynorthwyo datblygiad gweithwyr proffesiynol a chanddynt addysg ôl-gofrestru i sicrhau eu bod yn cael eu cynorthwyo trwy gydol eu gyrfa gyda GIG Cymru.

Mae contractio a chomisiynu addysg yn cynnwys dwy elfen:

Contractio addysg

Mae AaGIC yn contractio â’r sector addysg uwch yn bennaf i ddarparu hyfforddiant gofal iechyd israddedig ac ôl-raddedig.

Comisiynu addysg

Fel y comisiynydd addysg at gyfer gweithlu anfeddygol GIG Cymru, mae AaGIC yn cynghori Llywodraeth Cymru bob blwyddyn ar nifer y lleoedd hyfforddi gofal iechyd fydd eu hangen i ateb y galw ar gyfer gweithlu GIG Cymru yn awr ac yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys addysg broffesiynol israddedig ac ôl-raddedig.