Neidio i'r prif gynnwy

Dogfennau allweddol

Adroddiadau Blynyddol Cynllun Blynnyddol 2021-22
  AaGic adroddiad blynyddol ar gydraddoldeb 2022-21
  Datganiadau Ariannol a Nodiadau 2021/22
  Adroddiad Blynyddol AaGIC 2021-22
  Adroddiad Blynyddol AaGIC 2020-21
  Adroddiad Blynyddol AaGIC 2018-19
  Adroddiad Blynyddol AaGIC 2019-20
Cyfathrebu ac ymgysylltu Strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu AaGIC
Datgan diddordeb Cofrestr datgan diddordeb
Cynllun Addysg a Hyfforddiant AaGIC Cynllun Addysg a Hyfforddiant AaGIC 2022/23
Cydraddoldeb Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2020-2021
  HEIW Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2019-2020
  Rhestr chwarae gryno
  Cynllun cydraddoldeb strategol 2020 - 2024
  AaGIC Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2019-2020
Fframwaith Fframwaith GPN
Cynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI/IMTP)

Cynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI/IMTP) 2020 - 2023

Cynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI/IMTP) 2022 - 2025

Iechyd meddwl

Cynnllun gweithlu iechyd meddwl strategol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

Perfformiad Fframwaith perfformiad integredig
Polisïau  Llywodraethu gwybodaeth
  TG
  Adnoddau dynol
  Sefydliad y GIG Polisi Secondiad
  Cynllun Iaith Gymraeg
  Polosi Rheoli Risg
  Gweithdrefn Mamau Newydd a Menywod Beichiog 2021
  Preifatrwydd
  Dogfennau dan hyfforddiant
  Iechyd a diogelwch
Meddygol Gwella Hyfforddiant Meddygol yng Nghymru (2021-22)
Fferylliaeth Mae Hyfforddiant ac Addysg Fferyllydd yn newid o 2021
  Gwerthusiad o Fodelau Cefnogaeth ar gyfer Datblygiad Gweithwyr Fferylliaeth Gymunedol Gofrestredig
  Arolwg Holi’r Gweithlu’ Fferylliaeth Gymunedol Addysg a Gwella Iechyd Cymru
  Adolygiad o Asesiadau Rhan I O dan y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010
  Dogfen gryno
Yr amgylchedd Strategaeth Bioamrywiaeth a Datgarboneiddio AaGIC 2021-24
  Dyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau
Tueddiadau'r gweithlu Tueddiadau yng Ngweithlu GIG Cymru (ar 31 Mawrth 2021)
  Strategaeth Gweithlu are Gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  Tueddiadau yng Ngweithlu GIG Cymru (ar 31ain Mawrth 2019)
  Papur tystiolaeth ar y cyd ar gyfer y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – AaGIC a GCC Hydref 2021
  Diweddariad thema'r gweithlu diweddariad ar y cyd ar gynnydd gweithredu Hydref 2021