Neidio i'r prif gynnwy

Dogfennau allweddol

Adroddiadau Blynyddol Cynllun Blynnyddol 2021-22
  AaGic adroddiad blynyddol ar gydraddoldeb 2022-21
  Datganiadau Ariannol a Nodiadau 2021/22
 

Adroddiad Blynyddol Aagic 2022-2023

Adroddiad Blynyddol AaGIC 2021-22

Adroddiad Blynyddol AaGIC 2020-21

Adroddiad Blynyddol AaGIC 2018-19

Adroddiad Blynyddol AaGIC 2019-20

Cyfathrebu ac ymgysylltu Strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu AaGIC
Datgan diddordeb Cofrestr datgan diddordeb
Cyllid Cyllid
Cynllun Addysg a Hyfforddiant AaGIC

Cynllun Addysg a Hyfforddiant AaGIC 2022/23

Cynllun Addysg a Hyfforddiant AaGIC 2023/24

Cydraddoldeb

Adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau 2022-23

Adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau 2021-22

Adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau 2020-21

Adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau 2019-20 a Rhestr chwarae gryno

 

AaGIC adroddiad cydraddoldeb blynyddol 2021-22

AaGIC adroddiad cydraddoldeb blynyddol 2019-20

  Cynllun cydraddoldeb strategol 2023 - 2027
Fframwaith

Fframwaith GPN

Dogfen ategol- Y Fframwaith Cymwyseddau i Ymarferwyr Rhagnodi Cymdeithasol yng Nghymru- 2023

Cymwyseddau. Y Fframwaith Cymwyseddau i Ymarferwyr Rhagnodi Cymdeithasol yng Nghymru. 2023.pdf

Llywodraethu

Fframwaith sicrwydd y bwrdd 

Cynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI/IMTP)

Cynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI/IMTP) 2020 - 2023

Cynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI/IMTP) 2022 - 2025

Cynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI/IMTP) 2023 - 2026

Iechyd meddwl

Cynnllun gweithlu iechyd meddwl strategol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

Perfformiad Fframwaith perfformiad integredig
Polisïau 

Llywodraethu gwybodaeth

  Polisi Ymdrin â Chŵynion
  TG
  Adnoddau dynol
  Sefydliad y GIG Polisi Secondiad
  Cynllun Iaith Gymraeg
  Polosi Rheoli Risg
  Gweithdrefn Mamau Newydd a Menywod Beichiog 2021
  Preifatrwydd
  Dogfennau dan hyfforddiant
  Iechyd a diogelwch
Meddygol Gwella Hyfforddiant Meddygol yng Nghymru (2021-22)
Fferylliaeth Mae Hyfforddiant ac Addysg Fferyllydd yn newid o 2021
  Gwerthusiad o Fodelau Cefnogaeth ar gyfer Datblygiad Gweithwyr Fferylliaeth Gymunedol Gofrestredig
  Arolwg Holi’r Gweithlu’ Fferylliaeth Gymunedol Addysg a Gwella Iechyd Cymru
  Adolygiad o Asesiadau Rhan I O dan y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010
  Dogfen gryno
Yr amgylchedd Strategaeth Bioamrywiaeth a Datgarboneiddio AaGIC 2021-24
 

Adroddiad ar y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau 2022

Tueddiadau'r gweithlu Tueddiadau yng Ngweithlu GIG Cymru (ar 31 Mawrth 2022)
  Tueddiadau yng Ngweithlu GIG Cymru (ar 31 Mawrth 2021)
  Tueddiadau yng Ngweithlu GIG Cymru (ar 31 Mawrth 2019)