Neidio i'r prif gynnwy

Dogfennau allweddol

Adroddiadau Blynyddol Cynllun Blynnyddol 2021-22
  AaGic adroddiad blynyddol ar gydraddoldeb 2022-21
  Datganiadau Ariannol a Nodiadau 2021/22
 

Adroddiad Blynyddol AaGIC 2021-22

Adroddiad Blynyddol AaGIC 2020-21

Adroddiad Blynyddol AaGIC 2018-19

Adroddiad Blynyddol AaGIC 2019-20

Cyfathrebu ac ymgysylltu Strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu AaGIC
Datgan diddordeb Cofrestr datgan diddordeb
Cynllun Addysg a Hyfforddiant AaGIC

Cynllun Addysg a Hyfforddiant AaGIC 2022/23

Cynllun Addysg a Hyfforddiant AaGIC 2023/24

Cydraddoldeb

Adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau 2021-22

Adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau 2020-21

Adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau 2019-20 a Rhestr chwarae gryno

 

AaGIC adroddiad cydraddoldeb blynyddol 2021-22

AaGIC adroddiad cydraddoldeb blynyddol 2019-20

  Cynllun cydraddoldeb strategol 2023 - 2027
Fframwaith Fframwaith GPN
Cynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI/IMTP)

Cynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI/IMTP) 2020 - 2023

Cynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI/IMTP) 2022 - 2025

Iechyd meddwl

Cynnllun gweithlu iechyd meddwl strategol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

Perfformiad Fframwaith perfformiad integredig
Polisïau  Llywodraethu gwybodaeth
  TG
  Adnoddau dynol
  Sefydliad y GIG Polisi Secondiad
  Cynllun Iaith Gymraeg
  Polosi Rheoli Risg
  Gweithdrefn Mamau Newydd a Menywod Beichiog 2021
  Preifatrwydd
  Dogfennau dan hyfforddiant
  Iechyd a diogelwch
Meddygol Gwella Hyfforddiant Meddygol yng Nghymru (2021-22)
Fferylliaeth Mae Hyfforddiant ac Addysg Fferyllydd yn newid o 2021
  Gwerthusiad o Fodelau Cefnogaeth ar gyfer Datblygiad Gweithwyr Fferylliaeth Gymunedol Gofrestredig
  Arolwg Holi’r Gweithlu’ Fferylliaeth Gymunedol Addysg a Gwella Iechyd Cymru
  Adolygiad o Asesiadau Rhan I O dan y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010
  Dogfen gryno
Yr amgylchedd Strategaeth Bioamrywiaeth a Datgarboneiddio AaGIC 2021-24
 

Adroddiad ar y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau 2022

Tueddiadau'r gweithlu Tueddiadau yng Ngweithlu GIG Cymru (ar 31 Mawrth 2021)
  Strategaeth Gweithlu are Gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  Tueddiadau yng Ngweithlu GIG Cymru (ar 31ain Mawrth 2019)
  Papur tystiolaeth ar y cyd ar gyfer y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – AaGIC a GCC Hydref 2021
  Diweddariad thema'r gweithlu diweddariad ar y cyd ar gynnydd gweithredu Hydref 2021