Neidio i'r prif gynnwy

Moderneiddio'r gweithlu

Mae anghenion cynyddol a newidiol y boblogaeth yr ydym yn ei gwasanaethu yn golygu bod yn rhaid i'r GIG ddod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o weithio.

Mae iechyd a gofal o hyd yn datblygu; pandemig Covid-19, ein poblogaeth sy’n newid a datblygiadau technegol oll wedi amlygu’r amgen am ymateb ystwyth i alwadau ein gweithlu. Mae cyfleoedd wedi codi ar yr un pryd, wrth ailasesu ymarferion a gweithdrefnau gweithio, datblygiadau cyflym ac aml-broffesiynol a throi arloesi’n ymarfer.

Mae datblygu gweithlu yn cefnogi gweithlu sy’n ymatebol i newid drwy ddatblygu rolau newydd ac sydd wedi newid, gan gefnogi dysgu gweithlu ar draws ffiniau a datblygu staff i’w galluogi nhw i weithio ar ben eu trwydded i ddarparu’r gofal gorau posib i unigolion.

Gan weithio gyda phartneriaid ledled Cymru, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn ymrwymedig i arloesi’r gweithle a thrawsnewid addysg sy’n hanfodol i ddarpariaeth Cymru Iachach gan broffesiynau iechyd a gofal.