Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun gweithlu amenedigol strategol

 

 

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn arwain y gwaith o ddatblygu’r Cynllun Gweithlu Amenedigol Strategol, i recriwtio, cadw, hyfforddi a thrawsnewid y gweithlu amenedigol presennol a’r dyfodol yn GIG Cymru. Rydym yn ymgysylltu’n helaeth â’n gweithlu, er mwyn sicrhau bod y Cynllun yn cael ei ddylanwadu gan y bobl y mae wedi’i gynllunio i’w cefnogi.

Mae sawl ffordd i ymuno â’r ymgysylltu rhwng nawr a 30ain o Dachwedd 2023! 

 

1. Gweminarau
  • Dydd Llun 16 Oct 2023 am 1300-1400
  • Dydd Llun 23 Oct 2023 am 1000-1100
  • Dydd Mercher 25 Oct 2023 am 1000-1100
  • Dydd Mercher 25 Oct 2023 am 1700-1800
  • Dydd Sadwrn 28 Oct 2023 am 1000-1100

Cliciwch yma i gofrestru i fynychu

 

2. Digwyddiadau Wyneb yn Wyneb
Rhanbarth Dyddiad ac amser Lleoliad
De-ddwyrain Cymru 20fed Tachwedd 2023 am 0900 - 1300 Ysbyty Athrofaol Cymru, Adeilad Cochrane
Gogledd Cymru 30ain Tachwedd 2023 rhwng 1300 - 1700 Ysbyty Maelor Wrecsam, Sefydliad Meddygol
Gorllewin Cymru

Yn dod yn fuan!

 

Cliciwch yma i gofrestru i fynychu

 

3. Furflen Ymgysylltu Microsoft

Os nad ydych yn gallu mynychu neu gydag unrhyw adborth ychwanegol i’w rannu, cwblhewch ein Ffurflen Ymgysylltu i ddweud eich dweud. 

 

Cymerwch ran, lleisiwch eich barn a rhannwch hyn gyda’ch cydweithwyr 

 

Os hoffech gymryd rhan yn y sgwrs ynghylch y cynllun hwn, cysylltwch â HEIW.PerinatalWorkforcePlan@wales.nhs.uk.