Newyddion

Mae HEIW yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth
Mae HEIW yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth
11/02/20
Mae HEIW yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth

I nodi 'Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth', mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) yn dathlu cyflawniadau rhagorol y menywod sydd gennym yn gweithio ym maes gwyddoniaeth.

Mae AaGIC yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth
Mae AaGIC yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth
10/02/20
Mae AaGIC yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth

I nodi 'Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched Mewn Gwyddoniaeth', mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn dathlu llwyddiannau eithriadol y menywod sydd gennym yn gweithio ym maes gwyddoniaeth.

Canllawiau newydd rolau fferyllwyr ymgynghorol yng Nghymru
Canllawiau newydd rolau fferyllwyr ymgynghorol yng Nghymru
31/01/20
Canllawiau newydd rolau fferyllwyr ymgynghorol yng Nghymru

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC/HEIW) yn croesawu canllawiau DU newydd sy'n adeiladu ar broses gymeradwyo genedlaethol bresennol yng Nghymru ar gyfer cymeradwyo swyddi fferyllwyr ymgynghorol.

Eich cyfle i lunio'r ffordd y mae dirprwyo yn cael ei ddefnyddio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
Eich cyfle i lunio'r ffordd y mae dirprwyo yn cael ei ddefnyddio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
24/01/20
Eich cyfle i lunio'r ffordd y mae dirprwyo yn cael ei ddefnyddio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Luniwch y ffordd y defnyddir dirprwyo yn eich sefydliad trwy gwblhau ein harolwg.

CNB Cymru yn falch bydd AaGIC yn cefnogi carfannau CNB yn y dyfodol o Gynllun Nyrs Cadetiaid Coleg Tywysog Cymru.
CNB Cymru yn falch bydd AaGIC yn cefnogi carfannau CNB yn y dyfodol o Gynllun Nyrs Cadetiaid Coleg Tywysog Cymru.
24/01/20
CNB Cymru yn falch bydd AaGIC yn cefnogi carfannau CNB yn y dyfodol o Gynllun Nyrs Cadetiaid Coleg Tywysog Cymru.

CNB Cymru yn falch bydd AaGIC yn cefnogi carfannau CNB yn y dyfodol o Gynllun Nyrs Cadetiaid Coleg Tywysog Cymru.

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi cyhoeddi'n ddiweddar y byddan nhw'n cefnogi tair carfan o gadetiaid newydd yn y Coleg Nyrsio Brenhinol (CNB) cynllun Nyrs Cadetiaid Tywysog Cymru; un yn 2019/20 a dau yn 2020/21.

Recriwtio Gwyddonwyr Dan Hyfforddiant Ar Gyfer 2020
Recriwtio Gwyddonwyr Dan Hyfforddiant Ar Gyfer 2020
17/01/20
Recriwtio Gwyddonwyr Dan Hyfforddiant Ar Gyfer 2020

Recriwtio Gwyddonwyr Dan Hyfforddiant Ar Gyfer 2020.

Mae GIG Cymru yn bwriadu ymgymryd â'r Rhaglen Recriwtio Flynyddol o Wyddonydd Clinigol Dan Hyfforddiant (RGDH).

Cynllun prentisiaeth newydd yn barod i roi hwb i'r gweithlu gofal iechyd
Cynllun prentisiaeth newydd yn barod i roi hwb i'r gweithlu gofal iechyd
03/01/20
Cynllun prentisiaeth newydd yn barod i roi hwb i'r gweithlu gofal iechyd

Datblygwyd dau fframwaith prentisiaeth newydd diolch i gydweithio cyffrous rhwng cyrff iechyd ledled Cymru.

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC/ HEIW), Sgiliau Iechyd a Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd Cymru wedi gweithio gyda'i gilydd i greu'r cynlluniau newydd sydd â'r nod o hyfforddi mwy o ymarferwyr cynorthwyol a fydd yn gweithio mewn rolau cymorth gofal iechyd, a gwyddor gofal iechyd a meysydd therapi.

 

Nifer uchaf erioed o fferyllwyr yn dewis hyfforddi yng Nghymru
Nifer uchaf erioed o fferyllwyr yn dewis hyfforddi yng Nghymru
02/01/20
Nifer uchaf erioed o fferyllwyr yn dewis hyfforddi yng Nghymru

Mae'r nifer uchaf erioed o hyfforddeion fferyllol wedi derbyn lleoedd hyfforddi cyn cofrestru yng Nghymru eleni, sef cyfanswm o 155-cynnydd o 60% o 2019/20.

Gweminar C&A fyw gyda'r Athro Michael West
Gweminar C&A fyw gyda'r Athro Michael West
11/12/19
Gweminar C&A fyw gyda'r Athro Michael West

Cyfle i glywed yr Athro Michael West yn ymateb i'ch cwestiynau ynglŷn â'r arfer o  arweiniad tosturiol ac ar y cyd- y dull sy'n sail i'r strategaeth Arweinyddiaeth newydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru sy'n cael ei datblygu ar hyn o bryd.

Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn lansio rhaglen fentora optometryddion gyntaf y DU
Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn lansio rhaglen fentora optometryddion gyntaf y DU
06/12/19
Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn lansio rhaglen fentora optometryddion gyntaf y DU

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) bellach yn cynnig cymorth mentora optometryddion sydd newydd gymhwyso – cyntaf ar gyfer optometreg yn y DU.

Cytundeb Hyfforddwr Meddygol Cyntaf y DU yn mynd i lawr yn dda yng Nghymru
Cytundeb Hyfforddwr Meddygol Cyntaf y DU yn mynd i lawr yn dda yng Nghymru
04/12/19
Cytundeb Hyfforddwr Meddygol Cyntaf y DU yn mynd i lawr yn dda yng Nghymru

Ers ei lansio yng Nghymru y llynedd, mae yn agos i 2,000 o feddygon wedi ymuno â Chytundeb Hyfforddwr Meddygol cyntaf y DU, gan gael cydnabyddiaeth am eu rôl ychwanegol fel addysgwyr meddygol proffesiynol.

Hyfforddiant ychwanegol i barafeddygon i hybu gofal iechyd yn y gymuned
Hyfforddiant ychwanegol i barafeddygon i hybu gofal iechyd yn y gymuned
29/11/19
Hyfforddiant ychwanegol i barafeddygon i hybu gofal iechyd yn y gymuned

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi ymuno ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i helpu parafeddygon i ddod yn ymarferwyr parafeddygol uwch (APPs)

Buddsoddiad ychwanegol ar gyfer nyrsio, bydwreigiaeth a phroffesiynau iechyd eraill
Buddsoddiad ychwanegol ar gyfer nyrsio, bydwreigiaeth a phroffesiynau iechyd eraill
27/11/19
Buddsoddiad ychwanegol ar gyfer nyrsio, bydwreigiaeth a phroffesiynau iechyd eraill

Cyhoeddwyd heddiw bod £16.4 miliwn ychwanegol wedi cael ei neilltuo er mwyn cynyddu nifer y lleoedd hyfforddi ym meysydd nyrsio, bydwreigiaeth a phroffesiynau iechyd eraill.

Gwobrau BEST 2019 – Galwad am enwebiadau
Gwobrau BEST 2019 – Galwad am enwebiadau
20/11/19
Gwobrau BEST 2019 – Galwad am enwebiadau

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi lansio Gwobrau BEST 2019.

Menter newydd i helpu timau deintyddol yng Nghymru gyda diagnosis cynnar o ganser y geg
Menter newydd i helpu timau deintyddol yng Nghymru gyda diagnosis cynnar o ganser y geg
20/11/19
Menter newydd i helpu timau deintyddol yng Nghymru gyda diagnosis cynnar o ganser y geg

Mae pecyn cymorth addysgol newydd a luniwyd i helpu timau deintyddol i atal a nodi canser y geg wedi cael ei lansio gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

AaGIC yn ennill gwobr genedlaethol
AaGIC yn ennill gwobr genedlaethol
15/11/19
AaGIC yn ennill gwobr genedlaethol

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi ennill gwobr 'Gwella Ymgysylltiad a Phrofiad Cydweithwyr' yng Ngwobrau Rhagoriaeth HPMA Cymru eleni.

AaGIC ar restr fer ar gyfer tair gwobr genedlaethol
AaGIC ar restr fer ar gyfer tair gwobr genedlaethol
12/11/19
AaGIC ar restr fer ar gyfer tair gwobr genedlaethol

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar y rhestr fer mewn tri chategori yng Ngwobrau Rhagoriaeth HPMA Cymru eleni.

Helpwch AaGIC i gau'r bwlch cyrhaeddiad ymhlith meddygon iau yng Nghymru
Helpwch AaGIC i gau'r bwlch cyrhaeddiad ymhlith meddygon iau yng Nghymru
07/11/19
Helpwch AaGIC i gau'r bwlch cyrhaeddiad ymhlith meddygon iau yng Nghymru

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn edrych am gwirfoddolwyr i ymuno â grwpiau ffocws i helpu cau y bwlch cyrhaeddiad ymhlith meddygon iau yng Nghymru.

Ymchwydd mewn cymwysiadau gwyddonydd dan hyfforddiant yn golygi newyddion da i ddyfodol system gofal iechyd Cymru
Ymchwydd mewn cymwysiadau gwyddonydd dan hyfforddiant yn golygi newyddion da i ddyfodol system gofal iechyd Cymru
06/11/19
Ymchwydd mewn cymwysiadau gwyddonydd dan hyfforddiant yn golygi newyddion da i ddyfodol system gofal iechyd Cymru

Pan ofynnodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), y sefydliad sy'n gyfrifol am addysgu a hyfforddi'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, yn gynharach eleni i bobl wneud cais am ei Raglen Hyfforddi Gwyddonydd, roedd yn disgwyl ymateb cadarnhaol. Wedi'r cwbl, mae Cymru'n cael ei hystyried yn awr yn lle mwyfwy atyniadol i weithwyr iechyd proffesiynol i hyfforddi.

Datblygu Cymru Iachach drwy Arweinyddiaeth Dosturiol
Datblygu Cymru Iachach drwy Arweinyddiaeth Dosturiol
30/10/19
Datblygu Cymru Iachach drwy Arweinyddiaeth Dosturiol

Mae rhestr chwarae o Gynhadledd Arweinyddiaeth AaGIC nawr ar gael.