Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

02/06/23
Newid Mawr i Broses Dyrannu Rhaglen Sylfaen ar gyfer Recriwtio 2024
01/06/23
Nyrsio yng Nghymru
15/05/23
Nyrsio Anabledd Dysgu – gyrfa yn addas ar gyfer y dyfodol

hema Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys 2023 eleni yw 'Ein Nyrsys. Ein Dyfodol'. Ymgyrch fyd-eang yw hon sy’n amlygu gweithlu nyrsio yn y dyfodol a all wynebu heriau iechyd heb eithrio unrhyw un, gan gynnwys pobl ag anabledd dysgu.

15/05/23
Y sgwrs fawr: cynhadledd i nyrsys
12/05/23
Diwrnod Rhyngwladol y Nyrs 2023
04/05/23
Cynllun gweithlu nyrsio cylchlythyr gwanwyn 2023
27/04/23
Rhaglen addysg Genomig newydd i wella gofal cleifion

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) gyda Phartneriaeth Genomeg Cymru wedi datblygu e-ddysgu hyblyg i gynyddu dealltwriaeth staff o genomeg a gwella gofal cleifion ledled Cymru.

26/04/23
Rownd y gwanwyn o grantiau sylfaen RCN bellach ar agor

Mae grantiau addysg ar agor i geisiadau tan 31 Mai 2023

18/04/23
Diploma mewn Cynllunio Gofal Iechyd
17/04/23
Strategaeth addysg genedlaethol newydd yn seiliedig ar efelychiad yn cael ei chyflwyno

Y strategaeth a fydd yn gwella sgiliau gweithlu’r presennol a’r dyfodol gan ddefnyddio’r technolegau trochi.

14/04/23
Bwletin Rhanddeiliaid: Gwanwyn 2023
14/04/23
Hyfforddiant newydd yn annog cyflogwyr GIG Cymru i wneud ymchwiliadau i gysylltiadau gweithwyr fel y dewis olaf
13/04/23
Digwyddiad newydd a fydd yn helpu i lunio gyrfaoedd ar gyfer meddygon dan hyfforddiant yng Nghymru
11/04/23
Gweithredu'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn AaGIC
31/03/23
Rydyn ni'n darparu adnoddau gwerthfawr i'n meddygon Arbenigedd ac Arbenigol (SAS) yng Nghymru
30/03/23
Sesiynau symud ar gyfer staff GIG Cymru i wella lles

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cyd-noddi rhaglen les a arweinir gan The Body Hotel ar gyfer staff y GIG yng Nghymru, sy'n canolbwyntio ar symud i hybu hunan-dosturi ac atal gorflinder gwaith.

30/03/23
Gwelliant mewn Ymarfer Gweithdy, Fferyllfa
23/03/23
Gweminar technolegau digidol ym maes gofal sylfaen a chymunedol
21/03/23
Sylw i'n tîm presennol o diwtoriaid SAS yn AaGIC
21/03/23
Bydd AaGIC yn cynorthwyo aelodaeth o gorff proffesiynol i hyfforddeion nyrsys deintyddol