Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

26/09/22
Gwobr Gwella AaGIC 2021/22
23/09/22
Cyfweld ag AHP
21/09/22
Mis AHP actif
21/09/22
Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Arolwg Iechyd a Gofal Cymdeithasol
13/09/22
Ei Mawrhydi Y Frenhines Elizabeth II
01/09/22
Gweminar Comisiwn y DU ar Arweinyddiaeth Broffesiynol ym maes Fferylliaeth
01/09/22
Ffordd newydd o hyfforddi ar gyfer meddygon yng Nghymru

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn lansio rhaglen hyfforddi portffolio hyblyg newydd. Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle unigryw i hyfforddeion meddygol yng Nghymru gymryd rhan mewn cynllun arloesol i ddatblygu diddordebau mewn addysg feddygol ôl-raddedig a gofal iechyd cynaliadwy ochr yn ochr â'u hyfforddiant clinigol.

15/08/22
Adroddiad Blynyddol Rhaglen Drawsnewid proffesiynau perthynol i iechyd (AHP)
10/08/22
Mae awdurdod sy'n chwarae rhan flaenllaw yn addysg, hyfforddiant, datblygiad a phennu ffurf y gweithlu gofal iechyd yng Nghymru wedi dechrau cynnig prentisiaethau dwyieithog i'w weithwyr.

Sefydlwyd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn 2018 i eistedd ochr yn ochr â’r ymddiriedolaethau a’r byrddau iechyd fel rhan o GIG Cymru. Mae’n cyflogi 570 o staff.

Mae gofyn i AaGiC sicrhau bod y sgiliau cywir gan y bobl gywir i ddarparu gofal iechyd o’r radd flaenaf i bobl Cymru.

Huw Owen, Rheolwr Gwasanaethau’r Gymraeg yn AaGIC.

10/08/22
Mae Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yn galw amdanoch CHI!
04/08/22
Diwygiadau i addysg a hyfforddiant fferyllwyr - buddion i fferyllwyr y dyfodol a'n cleifion
28/07/22
Annog meddygon teulu dan hyfforddiant i ragnodi dos mwy o natur
21/07/22
Ymateb i'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (CMC) arolwg - Gorffennaf 2022
08/07/22
Dathlu enillwyr y gwobrwyon ym maes fferylliaeth eleni – Holly Breeze-Jones
08/07/22
Dathlu enillwyr y gwobrwyon ym maes fferylliaeth eleni – Non Lewis
Trophy with gold confetti
Trophy with gold confetti
08/07/22
Dathlu enillwyr y gwobrwyon ym maes fferylliaeth eleni – Ailin George
30/06/22
Cwrdd â'r Hwyluswyr Addysg Cartrefi Gofal (CHEFs)
28/06/22
Sut mae nyrsio mewn cartref gofal yn wahanol i nyrsio mewn amgylcheddau eraill?
24/06/22
Blogiau Staff: Wythnos y Lluoedd Arfog

Mae gan lawer o'n gweithwyr presennol aelodau o'r teulu sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd neu sydd wedi gwasanaethu dros ein gwlad gyda dewrder ac ymrwymiad.

Wrth i wythnos y lluoedd arfog agosáu, mae ein cydweithwyr am rannu a myfyrio ar yrfaoedd, cyflawniadau, aberthau a dewrder eu hanwyliaid.

15/06/22
Dr Caroline Evans o AaGIC yn derbyn Clod y Llywydd gan Goleg Brenhinol yr Anesthetyddion

Wythnos diwethaf, cafodd ein Dirprwy Gyfarwyddwr Gofal Eilaidd Ôl-raddedig, glod y Llywydd gan Goleg Brenhinol yr Anaesthetyddion (RCoA) yn ystod y cyfarfod i Diwtoriaid y Coleg Cenedlaethol.