Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

25/01/23
Cynllun y gweithlu nyrsio Cylchlythyr Gaeaf 2023

Rydym wedi dechrau'r broses o ffurfio Cynllun y Gweithlu Nyrsio, er mwyn recriwtio, cadw a hyfforddi ein gweithlu nyrsio gwych yng Nghymru!

 Darllenwch gylchlythyr cyntaf y tîm isod!

24/01/23
Danfonwch cerdyn post i goruchwyliwr ysbrydol
23/01/23
Mae'n rhaid i fodelau'r gweithlu newid i sicrhau mynediad cynaliadwy i wasanaethau gofal critigol yn y dyfodol
23/01/23
Mae ceisiadau am swyddi Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr (STP) yng Nghymru bellach ar agor
18/01/23
Mwy o leoedd hyfforddi i nyrsys a pharafeddygon yng Nghymru, diolch i gynnydd o 8% yn y gyllideb hyfforddiant
16/01/23
Mae darparwyr addysg a lleoliadau allweddol yn parhau i addo eu hymrwymiad i fyfyrwyr gofal iechyd
10/01/23
Gwahodd datganiadau o ddiddordeb ar gyfer rolau rheolwr rhaglen nyrsio yn AaGIC
06/01/23
Os ydych chi'n fferyllfa gymunedol neu'n feddygfa, rhowch wybod i ni eich rhifau derbyn
23/12/22
Iechyd a lles cydweithiwr
16/12/22
Cynnig deniadol newydd i weithwyr deintyddol i wella gofal deintyddol yng nghefn gwlad Cymru

Mae menter recriwtio newydd sy'n ceisio annog darpar ddeintyddion sy'n hyfforddi i fanteisio ar gyfleoedd ar draws y Gymru.

15/12/22
Mae gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd (AHPs) yn lansio ymgyrch Adsefydliad? Pwy a Wyr!
06/12/22
Taflu goleuni ar ein system bresennol o diwtoriaid SAS yn AaGIC.
11/11/22
Technegydd fferyllfa leol yn ennill gwobr prentis Cymru
09/11/22
Bydd rhaglen newydd yn cefnogi Nyrsio Ymarfer Cyffredinol yng Nghymru
08/11/22
Tystysgrif ran-amser newydd yn agor addysg i 400 o staff GIG Cymru
07/11/22
Cynllun newydd i wella gwasanaethau iechyd meddwl y GIG yng Nghymru

Y Cynllun Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru. Mae’n adnabod fod amrywiaeth eang o staff, gwirfoddolwyr a gyrfaoedd yn cyfathrebu gyda phobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl, yn ogystal â’r timoedd amlddisgyblaethol sy’n gweithio yn y gwasanaethau iechyd meddwl yn benodol.

02/11/22
Ceisiadau ar gyfer Rhaglen Graddedigion GIG Cymru nawr ar agor
28/10/22
Clare Carpenter o AaGIC yn derbyn Gwobr am Ragoriaeth mewn Arweinyddiaeth mewn Addysg Lawfeddygol
28/10/22
Blwyddyn sy'n torri record am hyfforddiant gwella ansawdd yng Nghymru
24/10/22
Rydym yn recriwtio staff y GIG i fod yn Bencampwyr Hinsawdd Call