Newyddion

Deintyddion Cymru yn ymgymryd â rolau addysgol i wella gofal yn eu practisiau
Deintyddion Cymru yn ymgymryd â rolau addysgol i wella gofal yn eu practisiau
14 August 2019
Deintyddion Cymru yn ymgymryd â rolau addysgol i wella gofal yn eu practisiau

Mae menter newydd wedi gweld 58 o ddeintyddion ledled Cymru yn ymgymryd â rolau mewn addysg a hyfforddiant i wella gwasanaethau cleifion yn eu practisau, ers iddo gael eu lansio chwe mis yn ôl.

Ystafell ymarfer clinigol newydd o'r radd flaenaf wedi agor i fyfyrwyr yn Ysbyty Singleton
Ystafell ymarfer clinigol newydd o'r radd flaenaf wedi agor i fyfyrwyr yn Ysbyty Singleton
09 August 2019
Ystafell ymarfer clinigol newydd o'r radd flaenaf wedi agor i fyfyrwyr yn Ysbyty Singleton

Agorwyd ystafell ymarfer clinigol newydd sbon o'r radd flaenaf gan Brifysgol Abertawe yn Ysbyty Singleton yn dilyn buddsoddiad gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

Simon Cassidy yn siarad â'r Coleg Nyrsio Brenhinol am y dull Unwaith i Gymru 2020
Simon Cassidy yn siarad â'r Coleg Nyrsio Brenhinol am y dull Unwaith i Gymru 2020
24 July 2019
Simon Cassidy yn siarad â'r Coleg Nyrsio Brenhinol am y dull Unwaith i Gymru 2020

Yn ddiweddar, siaradodd Simon Cassidy, Rheolwr Rhaglen Addysg AaGIC, â'r Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN) am y dull cenedlaethol ‘Unwaith i Gymru 2020’ i weithredu safonau addysg newydd Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y DU (NMC) (2018).

Digwyddiadau rhanddeiliaid AaGIC - Hydref 2019
Digwyddiadau rhanddeiliaid AaGIC - Hydref 2019
18 July 2019
Digwyddiadau rhanddeiliaid AaGIC - Hydref 2019

Ymunwch â ni yn un o'n digwyddiadau rhanddeiliaid i ddysgu mwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud a chymryd rhan yn y gwaith o gynllunio ein gwaith dros y blynyddoedd nesaf.

Hyfforddeion Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar Raglen Hyfforddiant Academaidd Clinigol GW4 (GW4-CAT)
Hyfforddeion Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar Raglen Hyfforddiant Academaidd Clinigol GW4 (GW4-CAT)
18 July 2019
Hyfforddeion Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar Raglen Hyfforddiant Academaidd Clinigol GW4 (GW4-CAT)

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn falch iawn o gyhoeddi cefnogaeth i ddau hyfforddai meddygol newydd yng Nghymru sy'n ymuno â'r rhaglen hyfforddiant academaidd clinigol, gan roi cyfle i'r ddau unigolyn ddilyn PhD. Bydd y ddau hyfforddai, sef Dr Bnar Talabani a Dr Dmitri Sastin, yn cymryd eu llefydd yng ngharfan mis Medi 2019.

Myfyrwyr, hyfforddeion a staff GIG Cymru wedi elwa o adnoddau digidol newydd
Myfyrwyr, hyfforddeion a staff GIG Cymru wedi elwa o adnoddau digidol newydd
16 July 2019
Myfyrwyr, hyfforddeion a staff GIG Cymru wedi elwa o adnoddau digidol newydd

Mae myfyrwyr, hyfforddeion a staff GIG Cymru wedi elwa offer TG newydd ddiolch i ariannu gwerth £50K wrth Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

Gofal ysbrydol i ddod yn rhan o gwricwlwm nyrsio Cymru
Gofal ysbrydol i ddod yn rhan o gwricwlwm nyrsio Cymru
08 July 2019
Gofal ysbrydol i ddod yn rhan o gwricwlwm nyrsio Cymru

Mae menter newydd wedi'i hanelu at gydnabod anghenion ysbrydol pobl i'w hymgorffori yn hyfforddiant yr holl nyrsys a bydwragedd sy'n gweithio yn system gofal iechyd Cymru.

Medal Cymdeithas Feddygol Prydain
Medal Cymdeithas Feddygol Prydain
01 July 2019
Medal Cymdeithas Feddygol Prydain

Rydym wrth ein bodd bod Mr Rajnesh Nirula, un o'n Deoniaid Cysylltiol, wedi ennill Medal Cymdeithas Feddygol Prydain yng nghyfarfod Cynrychiolwyr Blynyddol y BMA yn Belfast ar ddydd Mawrth 25 Gorffennaf 2019.

Cylchlythyr Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru: Mehefin 2019
Cylchlythyr Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru: Mehefin 2019
21 June 2019
Cylchlythyr Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru: Mehefin 2019

Rhifyn gyntaf o cylchlythyr Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru.

Cymru Iachach – Flwyddyn ymlaen
Cymru Iachach – Flwyddyn ymlaen
14 June 2019
Cymru Iachach – Flwyddyn ymlaen

Mae'r wythnos hon yn nodi blwyddyn ers cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Cymru Iachach ’.

 

Cymru'n arwain y ffordd i wella gwaith tîm mewn deintyddiaeth
Cymru'n arwain y ffordd i wella gwaith tîm mewn deintyddiaeth
06 June 2019
Cymru'n arwain y ffordd i wella gwaith tîm mewn deintyddiaeth

Mae offeryn hyfforddi arloesol a ddatblygwyd yng Nghymru ac a gynlluniwyd i helpu practisau deintyddol i wneud y gorau o waith tîm wedi ennill cydnabyddiaeth ledled y DU.

Preswylwyr cartrefi gofal Casnewydd yn elwa ar fenter gofal iechyd ar y cyd arloesol
Preswylwyr cartrefi gofal Casnewydd yn elwa ar fenter gofal iechyd ar y cyd arloesol
29 May 2019
Preswylwyr cartrefi gofal Casnewydd yn elwa ar fenter gofal iechyd ar y cyd arloesol

Mae menter ar y cyd gyda'r nod o ehangu arbenigedd rheolwyr cartrefi gofal yn ardal Casnewydd pan ddaw'n fater o weinyddu meddyginiaeth hanfodol i breswylwyr wedi bod yn “hynod lwyddiannus.”

Llwybrau gyrfa newydd ar gyfer technegwyr fferyllol wedi'u gosod ar weithlu sy'n sicrhau dyfodol
Llwybrau gyrfa newydd ar gyfer technegwyr fferyllol wedi'u gosod ar weithlu sy'n sicrhau dyfodol
21 May 2019
Llwybrau gyrfa newydd ar gyfer technegwyr fferyllol wedi'u gosod ar weithlu sy'n sicrhau dyfodol

Mae rhaglenni arloesol newydd yn golygu y bydd technegwyr fferylliaeth dan hyfforddiant yng Nghymru yn cael y cyfle i hyfforddi ar draws tri lleoliad fferylliaeth - ysbytai, fferyllfa gymunedol a gofal sylfaenol - am y tro cyntaf. 

Menter Newydd yn Cynrychioli tirnod hanesyddol ar gyfer gweithwyr cymorth gofal iechyd yng Nghymru, medd AaGIC
Menter Newydd yn Cynrychioli tirnod hanesyddol ar gyfer gweithwyr cymorth gofal iechyd yng Nghymru, medd AaGIC
07 May 2019
Menter Newydd yn Cynrychioli tirnod hanesyddol ar gyfer gweithwyr cymorth gofal iechyd yng Nghymru, medd AaGIC

Mae gweithwyr cymorth gofal iechyd sy'n byw neu'n gweithio mewn rhannau anghysbell o Gymru ar fin elwa ar fenter arloesol sy'n ceisio ehangu eu haddysg a'u hyfforddiant, un a fydd hefyd yn gwneud Cymru yn lle iachach i fyw.

Cymru yn ennill 'coron driphlyg' yng Ngwobrau Student Nursing Times
Cymru yn ennill 'coron driphlyg' yng Ngwobrau Student Nursing Times
29 April 2019
Cymru yn ennill 'coron driphlyg' yng Ngwobrau Student Nursing Times

Roedd Gwobrau Nyrsio Myfyrwyr Myfyrwyr eleni yn rheswm i fod yn hapus i Gymru, gyda thri o'r rheini ar y rhestr fer - gan gynnwys Kate Young o Brifysgol Bangor - yn fuddugoliaethus.

Stori Partneriaeth Blue Light, Prifysgol De Cymru
Stori Partneriaeth Blue Light, Prifysgol De Cymru
26 April 2019
Stori Partneriaeth Blue Light, Prifysgol De Cymru

Mae'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau mawreddog Student Nursing Times 2019 yn cynnwys dim llai nag 11 o nyrsys, mentoriaid, addysgwyr, prifysgolion a sefydliadau yng Nghymru ar draws ei 21 categori, yn fwy nag erioed o'r blaen. Maent yn cynnwys yr Ysgol Gwyddorau Gofal ym Mhrifysgol De Cymru, ar restr fer categori Partneriaeth y Flwyddyn.

Stori Tîm Nyrsio Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol, Prifysgol Caerdydd
Stori Tîm Nyrsio Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol, Prifysgol Caerdydd
25 April 2019
Stori Tîm Nyrsio Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol, Prifysgol Caerdydd

Mae'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau mawreddog Student Nursing Times 2019 yn cynnwys dim llai nag 11 o nyrsys, mentoriaid, addysgwyr, prifysgolion a sefydliadau yng Nghymru ar draws ei 21 categori, yn fwy nag erioed o'r blaen. Maent yn cynnwys y Tîm Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol ym Mhrifysgol Caerdydd, ar y rhestr fer yng nghategori Darparwr Addysg Nyrsio'r Flwyddyn (Ôl-gofrestru).

Stori Stephen
Stori Stephen
24 April 2019
Stori Stephen

Mae'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau’r Student Nursing Times 2019 yn cynnwys dim llai nag 11 o nyrsys, mentoriaid, addysgwyr, prifysgolion a sefydliadau yng Nghymru ar draws ei 21 categori, yn fwy nag erioed o'r blaen. Ymhlith y rhai ar y rhestr fer mae Stephen Prydderch o Brifysgol Bangor yn y categori Addysgwr y Flwyddyn.

Unwaith i Gymru 2020: Cylchlythyr Ebrill 2019
Unwaith i Gymru 2020: Cylchlythyr Ebrill 2019
23 April 2019
Unwaith i Gymru 2020: Cylchlythyr Ebrill 2019

Y cylchlythyr diweddaraf o Unwaith i Gymru 2020, trosolwg o'r gwaith tuag at weithredu Safonau NMC newydd ar gyfer addysg nyrsio a bydwreigiaeth, fel y cynhyrchwyd gan Simon Cassidy, Rheolwr Rhaglen (Addysg), Addysg Iechyd a Gwella Cymru.

Stori Julie
Stori Julie
23 April 2019
Stori Julie

Mae'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau’r Student Nursing Times 2019 yn cynnwys dim llai nag 11 o nyrsys, mentoriaid, addysgwyr, prifysgolion a sefydliadau yng Nghymru ar draws ei 21 categori, yn fwy nag erioed o'r blaen. Ymhlith y rhai ar y rhestr fer mae Julie Roberts o Brifysgol Bangor yn y categori Addysgwr y Flwyddyn.