Newyddion

Cymorth i fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth sy'n gallu ymuno â'r frwydr yn erbyn COVID-19
Cymorth i fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth sy'n gallu ymuno â'r frwydr yn erbyn COVID-19
31/03/20
Cymorth i fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth sy'n gallu ymuno â'r frwydr yn erbyn COVID-19

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllawiau sy'n rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth ar sut y gallant gefnogi'r system iechyd a gofal yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. 

COVID-19 Dysgu Gofal Critigol
COVID-19 Dysgu Gofal Critigol
27/03/20
COVID-19 Dysgu Gofal Critigol

Mewn ymateb i alwad Dr Andrew Goodall inni wella sgiliau staff gofal nad ydynt yn feirniadol i gefnogi arbenigwyr gofal critigol, rydym wedi ymgysylltu'n rhagweithiol â'r gwasanaeth a Phrifysgolion yng Nghymru i lunio cynllun gweithredu.

Hyfforddiant ychwanegol Covid-19 ar gael ar ESR
Hyfforddiant ychwanegol Covid-19 ar gael ar ESR
27/03/20
Hyfforddiant ychwanegol Covid-19 ar gael ar ESR

Mae pecyn hyfforddi ar-lein newydd wedi'i ddatblygu i helpu'r gweithlu iechyd a gofal i ymateb i achos Covid-19.

Ymateb AaGIC i COVID-19: datganiad addysg a hyfforddiant
Ymateb AaGIC i COVID-19: datganiad addysg a hyfforddiant
26/03/20
Ymateb AaGIC i COVID-19: datganiad addysg a hyfforddiant

Datganiad AaGIC ynglyn â addysg a hyfforddiant mewn ymateb i COVID-19.

Canllawiau Dirprwyo Cymru Gyfan
Canllawiau Dirprwyo Cymru Gyfan
23/03/20
Canllawiau Dirprwyo Cymru Gyfan

Datblygwyd canllawiau cenedlaethol i gynorthwyo gyda rheolaeth ac ymarfer pob gweithred o ddirprwyo addas. 

Mae Orbit360 ein system adborth 360° meddygon newydd bellach yn fyw
Mae Orbit360 ein system adborth 360° meddygon newydd bellach yn fyw
13/03/20
Mae Orbit360 ein system adborth 360° meddygon newydd bellach yn fyw

Mae Uned Gymorth Ailddilysu AaGIC (RSU) a'r tîm Digidol wedi datblygu system Adborth Claf a Chydweithiwr 360 ° sydd bellach ar gael i bob meddyg yng Nghymru, gyda'r nod o fodloni gofynion ailddilysu.

Cyngor coronafeirws ar gyfer hyfforddeion
Cyngor coronafeirws ar gyfer hyfforddeion
11/03/20
Cyngor coronafeirws ar gyfer hyfforddeion

Rydym yn monitro'r wybodaeth ddiweddaraf am y coronafeirws ac yn cyfathrebu'n rheolaidd â Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill y GIG.

Diweddariad Coronafeirws
Diweddariad Coronafeirws
27/02/20
Diweddariad Coronafeirws

Diweddariad ar Coronafeirws Newydd (COVID-19).

Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2020
Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2020
05/03/20
Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2020

Mae'r 8fed o Fawrth yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2020.

Yma yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), roeddem am rannu gyda chi ddyfyniadau personol o ysbrydoliaeth gan ein staff sy'n gweithio o ddydd i ddydd i gael effaith gadarnhaol ar fywydau'r rhai ledled Cymru.

Ymgynghoriad ar yr Egwyddorion Arweinyddiaeth Tosturiol drafft ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru nawr ar agor
Ymgynghoriad ar yr Egwyddorion Arweinyddiaeth Tosturiol drafft ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru nawr ar agor
28/02/20
Ymgynghoriad ar yr Egwyddorion Arweinyddiaeth Tosturiol drafft ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru nawr ar agor

Mae'r ymgynghoriad ar yr Egwyddorion Arweinyddiaeth Tosturiol drafft ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru bellach ar agor. Rydym yn croesawu adborth ar yr egwyddorion drafft hyn erbyn 20 Ebrill 2020.

AaGIC yn lansio modiwlau hyfforddiant amrywiaeth rhyw a thraws iechyd newydd
AaGIC yn lansio modiwlau hyfforddiant amrywiaeth rhyw a thraws iechyd newydd
18/02/20
AaGIC yn lansio modiwlau hyfforddiant amrywiaeth rhyw a thraws iechyd newydd

Gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol gael mynediad at ddau fodiwl hyfforddi ar amrywiaeth rhywedd a thraws iechyd, y cyntaf o'u math ar draws GIG Cymru.

Mae HEIW yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth
Mae HEIW yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth
11/02/20
Mae HEIW yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth

I nodi 'Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth', mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) yn dathlu cyflawniadau rhagorol y menywod sydd gennym yn gweithio ym maes gwyddoniaeth.

Mae AaGIC yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth
Mae AaGIC yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth
10/02/20
Mae AaGIC yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth

I nodi 'Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched Mewn Gwyddoniaeth', mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn dathlu llwyddiannau eithriadol y menywod sydd gennym yn gweithio ym maes gwyddoniaeth.

Canllawiau newydd rolau fferyllwyr ymgynghorol yng Nghymru
Canllawiau newydd rolau fferyllwyr ymgynghorol yng Nghymru
31/01/20
Canllawiau newydd rolau fferyllwyr ymgynghorol yng Nghymru

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC/HEIW) yn croesawu canllawiau DU newydd sy'n adeiladu ar broses gymeradwyo genedlaethol bresennol yng Nghymru ar gyfer cymeradwyo swyddi fferyllwyr ymgynghorol.

Eich cyfle i lunio'r ffordd y mae dirprwyo yn cael ei ddefnyddio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
Eich cyfle i lunio'r ffordd y mae dirprwyo yn cael ei ddefnyddio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
24/01/20
Eich cyfle i lunio'r ffordd y mae dirprwyo yn cael ei ddefnyddio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Luniwch y ffordd y defnyddir dirprwyo yn eich sefydliad trwy gwblhau ein harolwg.

CNB Cymru yn falch bydd AaGIC yn cefnogi carfannau CNB yn y dyfodol o Gynllun Nyrs Cadetiaid Coleg Tywysog Cymru.
CNB Cymru yn falch bydd AaGIC yn cefnogi carfannau CNB yn y dyfodol o Gynllun Nyrs Cadetiaid Coleg Tywysog Cymru.
24/01/20
CNB Cymru yn falch bydd AaGIC yn cefnogi carfannau CNB yn y dyfodol o Gynllun Nyrs Cadetiaid Coleg Tywysog Cymru.

CNB Cymru yn falch bydd AaGIC yn cefnogi carfannau CNB yn y dyfodol o Gynllun Nyrs Cadetiaid Coleg Tywysog Cymru.

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi cyhoeddi'n ddiweddar y byddan nhw'n cefnogi tair carfan o gadetiaid newydd yn y Coleg Nyrsio Brenhinol (CNB) cynllun Nyrs Cadetiaid Tywysog Cymru; un yn 2019/20 a dau yn 2020/21.

Recriwtio Gwyddonwyr Dan Hyfforddiant Ar Gyfer 2020
Recriwtio Gwyddonwyr Dan Hyfforddiant Ar Gyfer 2020
17/01/20
Recriwtio Gwyddonwyr Dan Hyfforddiant Ar Gyfer 2020

Recriwtio Gwyddonwyr Dan Hyfforddiant Ar Gyfer 2020.

Mae GIG Cymru yn bwriadu ymgymryd â'r Rhaglen Recriwtio Flynyddol o Wyddonydd Clinigol Dan Hyfforddiant (RGDH).

Cynllun prentisiaeth newydd yn barod i roi hwb i'r gweithlu gofal iechyd
Cynllun prentisiaeth newydd yn barod i roi hwb i'r gweithlu gofal iechyd
03/01/20
Cynllun prentisiaeth newydd yn barod i roi hwb i'r gweithlu gofal iechyd

Datblygwyd dau fframwaith prentisiaeth newydd diolch i gydweithio cyffrous rhwng cyrff iechyd ledled Cymru.

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC/ HEIW), Sgiliau Iechyd a Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd Cymru wedi gweithio gyda'i gilydd i greu'r cynlluniau newydd sydd â'r nod o hyfforddi mwy o ymarferwyr cynorthwyol a fydd yn gweithio mewn rolau cymorth gofal iechyd, a gwyddor gofal iechyd a meysydd therapi.

 

Nifer uchaf erioed o fferyllwyr yn dewis hyfforddi yng Nghymru
Nifer uchaf erioed o fferyllwyr yn dewis hyfforddi yng Nghymru
02/01/20
Nifer uchaf erioed o fferyllwyr yn dewis hyfforddi yng Nghymru

Mae'r nifer uchaf erioed o hyfforddeion fferyllol wedi derbyn lleoedd hyfforddi cyn cofrestru yng Nghymru eleni, sef cyfanswm o 155-cynnydd o 60% o 2019/20.

Gweminar C&A fyw gyda'r Athro Michael West
Gweminar C&A fyw gyda'r Athro Michael West
11/12/19
Gweminar C&A fyw gyda'r Athro Michael West

Cyfle i glywed yr Athro Michael West yn ymateb i'ch cwestiynau ynglŷn â'r arfer o  arweiniad tosturiol ac ar y cyd- y dull sy'n sail i'r strategaeth Arweinyddiaeth newydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru sy'n cael ei datblygu ar hyn o bryd.