Nurse

Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig

Ein gweledigaeth yw sicrhau rhagoriaeth mewn safonau addysg a hyfforddiant ôl-raddedig ar gyfer y gweithlu meddygol a deintyddol yng Nghymru. Wrth wneud hynny, ein nod yw cefnogi gwelliannau yn y gwaith o gyflawni a diogelwch gofal iechyd sy'n canolbwyntio ar y claf yng Nghymru.

Darllenwch mwy

Pills

Addysg Broffesiynol Fferyllol

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau proffesiynol, gan gynnwys digwyddiadau byw, ystod o becynnau dysgu o bell, ac adnoddau e-ddysgu, wedi'u hanelu at weithwyr fferyllol proffesiynol yng Nghymru.

Darllenwch mwy

Doctor with phone

Addysg a datblygiad gweithlu'r GIG

Mae'r Gwasanaethau Addysg Gweithlu a Datblygu (GAGD) yn cynnig ystod eang o swyddogaethau. Ymhlith y meysydd gwaith allweddol, mae cynllunio gweithlu strategol ar gyfer GIG Cymru, ynghyd â chomisiynu addysg ar gyfer y gweithlu iechyd proffesiynol.

Darllenwch mwy

Share: