Neidio i'r prif gynnwy

Digidol a data

Gweledigaeth ein Cyfarwyddiaeth Ddigidol yw:Gweledigaeth ein Cyfarwyddiaeth Ddigidol yw:

 

 

Mae ein strategaeth ddigidol a data yn nodi gweledigaeth, strategaeth a chenhadaeth ein cyfarwyddiaeth ddigidol yn fewnol ar gyfer Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), yn ogystal ag yn allanol ar gyfer gweithlu ehangach y GIG. 

 

Beth mae ein tîm digidol yn ei wneud

O fewn AaGIC rydym yn darparu atebion digidol a data i staff a defnyddwyr gwasanaethau AaGIC ledled Cymru. Mae hyn yn cynnwys:

  • Datrysiadau addysg a hyfforddiant rhagorol
  • dysgu arloesol a digidol
  • ffyrdd wedi'u digideiddio a gwell i ni redeg swyddogaethau AaGIC
  • cynyddu ansawdd, argaeledd a defnydd data i ysgogi mewnwelediadau ar gyfer gwelliant parhaus.

Rydym hefyd yn paratoi gweithlu ehangach y GIG gyda sgiliau digidol i weithio mewn amgylchedd sydd wedi'i drawsnewid yn ddigidol. Mae hyn yn cynnwys:

  • Sicrhau bod trawsnewid digidol yn elfen graidd o holl gynlluniau'r gweithlu strategol
  • cynhyrchu a dadansoddi data'r gweithlu i'w ddefnyddio ar draws GIG Cymru
  • Gweithio'n agos gyda darparwyr masnachol, sefydliadau academaidd a sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus neu'r GIG i adeiladu ecosystem gref o sgiliau a gallu.

 

Yr hyn nad yw ein tîm digidol yn ei wneud

Nid ydym yn gyfrifol am systemau iechyd a gofal digidol ar gyfer gwasanaethau rheng flaen. Mae hyn yn eistedd gyda byrddau iechyd, ymddiriedolaethau ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW).

Rydym yn gweithio gyda'r partneriaid gwasanaeth hynny i hyrwyddo ac adeiladu dulliau sy'n dangos y gallu trawsnewidiol sydd gan ddigidol i wella gweithlu, addysg a hyfforddiant y GIG, a'r ffordd y mae'r GIG yn gweithio.

 

Mae mwy am ein meysydd gwaith presennol i'w gweld yn ein map ffordd ar dudalen 30 o'n strategaeth ddigidol a data.

Os hoffech gael gwybod mwy am ein gwaith digidol neu drafod rhywfaint o waith cydweithio, cysylltwch â HEIW.digital@wales.nhs.uk.