Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad Blynyddol o Ddatblygiad Cymhwysedd (ARCP)

Yr Adolygiad Blynyddol o Gynnydd Cymhwysedd (ARCP) yw’r dull ffurfiol a ddefnyddir i fonitro a chofnodi dilyniant meddyg dan hyfforddiant drwy’r rhaglen.

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer meddygon dan hyfforddiant. 

Mae’r ARCP yn broses i helpu i wirio eich bod wedi cael y profiad a’r galluoedd priodol sy’n ofynnol gan eich rhaglen hyfforddi ar gyfradd briodol i symud ymlaen i gam nesaf neu radd nesaf yr hyfforddiant. Diffinnir y cymwyseddau hyn yn y cwricwlwm a ddatblygwyd gan y Colegau a'r Cyfadrannau Brenhinol, sydd wedi'u cymeradwyo gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC).

Mae'r Canllaw Aur. (Gold Guide) yn ganllaw cyfeirio ar gyfer hyfforddiant sylfaen ac arbenigol ôl-raddedig yn y DU. Mae'n amlinellu'r trefniadau ar gyfer ARCP fel y cytunwyd gan adrannau iechyd y DU.

Cwblheir ARCP yn flynyddol yn y rhan fwyaf o achosion, gydag egwyl o 15 mis ar y mwyaf. Fodd bynnag, efallai y bydd yn ofynnol i hyfforddeion sy'n llai nag amser llawn gael mwy nag un ARCP yn y flwyddyn academaidd. Os oes materion perfformiad neu ddilyniant, neu os gofynnir am hyfforddiant carlam, gellir gwneud y broses hon yn amlach.

 

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich ARCP nad ydynt wedi’u hateb ar y tudalennau hyn, gallwch gysylltu â’r tîm perthnasol isod: