Neidio i'r prif gynnwy

Archwiliad Corfforol y Newydd-anedig a'r Babanod Cymru (NIPEC)

 

Mae'r archwiliad corfforol newydd-anedig a babanod yn cael ei gynnig i bob babi yng Nghymru.  Prif amcanion yr archwiliad yw:

  • Nodi a chyfeirio pob plentyn a anwyd ag annormaleddau cynhenid y llygaid, y galon, y cluniau a (mewn dynion) ceilliau, lle mae'r rhain yn ganfyddadwy, o fewn 72 awr o enedigaeth.
  • Nodi ymhellach yr annormaleddau hynny a allai ddod yn ganfyddadwy erbyn 6 wythnos oed, yn yr archwiliad babanod corfforol.
  • Lleihau morbidrwydd a marwolaethau.

 

Rhaid i'r arholiad NIPEC gael ei gwblhau gan ymarferydd hyfforddedig sy'n gymwys i ymgymryd â phob elfen o'r archwiliad sgrinio newydd-anedig ac sydd wedi cael hyfforddiant perthnasol. Gall hyn fod yn fydwraig, nyrs, ymwelydd iechyd, meddyg, neu feddyg cyswllt.   

Datblygwyd yr adnoddau isod i gefnogi ymarferwyr NIPEC gyda'u datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) gyda'r nod o safoni'r dull gweithredu ledled Cymru.  Mae dolenni i Ganllawiau NIPEC Llywodraeth Cymru ar gael yma hefyd.   

 

Adnoddau

 

Dolenni

 

Rhagor o wybodaeth

Darperir diweddariadau ar gyfer digwyddiadau sydd i ddod gan gynnwys gweminarau chwarterol.