Neidio i'r prif gynnwy

Ymgyrchoedd ymwybyddiaeth

Porwch ein gwaith ymgyrchu diweddar isod. I chwilio am ymgyrchoedd sy'n ymwneud â phroffesiwn penodol neu faes gofal iechyd, defnyddiwch yr ymgyrchoedd hidlo llywio isod.

Ymgyrchoedd ymwybyddiaeth

29/02/24
Mae ychydig bach o Gymraeg yn mynd yn bell

Darganfyddwch pam mae defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith yn bwysig a sut y gall wneud gwahaniaeth enfawr i'r bobl yr ydych yn gofalu amdanynt.

11/12/23
Wythnos Llythrennedd Genomeg

Yw codi ymwybyddiaeth ymhlith gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o'r manteision y gall genomeg eu cynnig i ofal cleifion.

01/11/23
Ymgyrch Ymwybyddiaeth C. diff
20/09/23
Diwrnod Cenedlaethol Alergedd Penisilin
03/07/23
GIG75

I ddathlu bod y GIG yn 75 oed, rydym yn rhannu profiadau gyrfa gan staff ar draws GIG Cymru. Archwiliwch y categorïau i ddarllen a darganfod yr ystod eang o swyddi sydd ar gael yn y GIG.

15/06/23
Diwrnod Rhyngwladol y Nyrs

Rydym yn cefnogi ymgyrch ‘Yma Am Fywyd’ Uwch Swyddion Nyrsio y DU a Gogledd Iwerddon. Mae’r ymgyrch hon yn anrhydeddu swyddogaethau a chyfrifoldebau amrywiol y nyrsys a bydwragedd yn ogystal â’u cyflawniadau anhygoeol, a hynny mewn lleoliadau clinigol ac anghlinigol ledled y DU.

27/02/23
Wythnos Ymwybyddiaeth Lymffoedema

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Lymphoedema yn cael ei chynnal rhwng 6-10 Mawrth 2023, gyda Diwrnod Lymffoedema y Byd yn disgyn ddydd Llun 6 Mawrth.

17/11/22
Ymwrthedd a Stiwardiaeth Gwrthficrobaidd

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Ymwrthedd Gwrthficrobaidd y Byd  (WAAW) a Diwrnod Ymwybyddiaeth Gwrthfiotigau Ewropeaidd (EAAD) yn ymgyrchoedd sy'n canolbwyntio ar ymwrthedd a stiwardiaeth gwrthficrobaidd.