Neidio i'r prif gynnwy

GIG75

I ddathlu bod y GIG yn 75 oed, rydym yn rhannu profiadau gyrfa gan staff ar draws GIG Cymru. 

Archwiliwch y categorïau isod i ddarllen a darganfod yr ystod eang o swyddi sydd ar gael yn y GIG. O reoli cyfleusterau i godio clerigol, mae yna lawer o yrfaoedd i ddewis ohonynt. 

Sylwch, mae'r rhestr hon yn rhoi manylion sampl o swyddi sydd ar gael yn GIG Cymru ac nid yw'n holl gynhwysfawr. I gael rhagor o wybodaeth am adran neu broffesiwn penodol, cysylltwch â: nhswalescareers@wales.nhs.uk.

Gweithio i AaGIC

Dysgwch fwy am weithio i AaGIC a sut rydym yn cefnogi dyheadau gyrfaol.

Ymunwch â Thîm GIG Cymru
Gweithio yn GIG Cymru

Dysgwch am y sefydliadau yn y GIG yng Nghymru a darllenwch ein blogiau sy'n gysylltiedig â gyrfa gan arddangos rhai o'r rolau sydd ar gael.

Gyrfaoedd GIG Cymru

Darganfyddwch y cyfleoedd gwaith a'r gyrfaoedd sydd ar gael yn y GIG am amrywiaeth o wahanol lefelau o sgil a phrofiad.