Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd (QIST)

Mae'r rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd (QIST) yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol wneud newidiadau amser real. Gall y newidiadau hyn wella gwasanaethau iechyd a gwella'r amgylchedd dysgu.

Mae'r rhaglen yn cefnogi amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi ac adnoddau e-ddysgu, rhithwir ac wyneb yn wyneb Gwella Ansawdd (QI). I gefnogi eich llwyddiant, mae cynnwys y rhaglen yn cael ei fapio yn erbyn eich gofynion unigol yn y cwricwla hyfforddi perthnasol.

Darperir yr hyfforddiant hwn mewn partneriaeth â Gwelliant Cymru i gyflwyno rhaglen hyfforddi QI unigryw i Gymru.

 

Mae eich taith Gwella Ansawdd (QI) yn dechrau yma!

Isod mae gwybodaeth am bob cam o hyfforddiant QIST.

 

Adborth a thystebau

 

 
Yn yr adran hon
Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd (QIST)

Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd (QIST) ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled Cymru.

 

Llun o sgrin gyfrifiadur
Adnoddau Gwella Ansawdd

Dolenni defnyddiol i adnoddau QI, gan gynnwys adroddiad blynyddol QIST.

Man presenting to people
QIST ar gyfer hyfforddwyr

Mae QIST wedi datblygu gweithdy i gefnogi hyfforddwyr a goruchwylwyr addysgol.