Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd (QIST)

Mae'r rhaglen Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd (QIST) yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol wneud newidiadau amser real. Gall y newidiadau hyn wella gwasanaethau iechyd a gwella'r amgylchedd dysgu.

Mae'r rhaglen yn cefnogi amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi ac adnoddau e-ddysgu, rhithwir ac wyneb yn wyneb Gwella Ansawdd (QI). I gefnogi eich llwyddiant, mae cynnwys y rhaglen yn cael ei fapio yn erbyn eich gofynion unigol yn y cwricwla hyfforddi perthnasol.

Darperir yr hyfforddiant hwn mewn partneriaeth â Gwelliant Cymru i gyflwyno rhaglen hyfforddi QI unigryw i Gymru.

 

Mae eich taith Gwella Ansawdd (QI) yn dechrau yma!

Isod mae gwybodaeth am bob cam o hyfforddiant QIST.

 

Adborth a thystebau

 

 
Yn yr adran hon
Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd (QIST)

Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd (QIST) ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled Cymru.

 

Man presenting to people
QIST ar gyfer hyfforddwyr

Mae QIST wedi datblygu gweithdy i gefnogi hyfforddwyr a goruchwylwyr addysgol.

Llun o sgrin gyfrifiadur
Adnoddau Gwella Ansawdd

Dolenni defnyddiol i adnoddau QI, gan gynnwys adroddiad blynyddol QIST.