Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Gwella Ansawdd

Llun o sgrin gyfrifiadur
Dolenni defnyddiol i adnoddau QI:
 
Adroddiad blynyddol QIST

Mae adroddiad blynyddol QIST 2021-22 yn dangos bod nifer y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a gafodd hyfforddiant gwella ansawdd (QI) yng Nghymru wedi cynyddu 38.25% ers 2020-2021 ac 85% ers 2018-19.

Yn 2021-22 gwelwyd y nifer uchaf o bobl yn derbyn hyfforddiant QI mewn blwyddyn ers sefydlu ein tîm QIST yn 2016, gyda hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar draws ystod o arbenigeddau meddygol, hyfforddiant sylfaen, deintyddol, fferylliaeth a rhaglen Cymrodoriaeth Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru AaGIC.

 

Cysylltwch â ni: heiw.qist@wales.nhs.uk.

Yn yr adran hon
Llun o sgrin gyfrifiadur
Adnoddau Gwella Ansawdd

Dolenni defnyddiol i adnoddau QI, gan gynnwys adroddiad blynyddol QIST.

Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd (QIST)

Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd (QIST) ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled Cymru.

 

Man presenting to people
QIST ar gyfer hyfforddwyr

Mae QIST wedi datblygu gweithdy i gefnogi hyfforddwyr a goruchwylwyr addysgol.