Neidio i'r prif gynnwy

Sylfaen

Lineup of doctors

Mae Ysgol Sefydledig Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi ar draws lleoliadau gwych, ac rydym yn gyfeillgar hefyd! Rydym yn gweithio ochr yn ochr â thimau yn ein hysbytai i ddarparu profiad cyfoethog a boddhaus o'r Rhaglen Sylfaen i helpu  i bontio o fod yn fyfyriwr meddygol i fod yn feddyg, drwy hyfforddiant a chymorth o ansawdd uchel.

Rhaglen hyfforddi gyffredinol dwy flynedd ar gyfer graddedigion ysgolion meddygol yw’r Rhaglen Sylfaen, a gynlluniwyd i bontio’r bwlch rhwng astudiaethau israddedig a hyfforddiant meddygol arbenigol ôl-raddedig. Ein nod yw rhoi sylfaen wybodaeth a phrofiad gadarn i feddygon newydd cyn iddyn nhw ddewis maes meddygaeth i arbenigo ynddo.

Mae’r Ysgol Sylfaen yn rheoli’r prosesau clustnodi i Flwyddyn Sylfaen 1 a Blwyddyn Sylfaen 2, ac yn cefnogi’r broses o gyflwyno Hyfforddiant Sylfaen a datblygiad Meddygon Sylfaen.

O 2023, mae Cymru wedi mabwysiadu Rhaglen Sylfaen wedi paru. Mae hyn yn golygu y bydd Meddygon Sylfaen yn cael eu dyrannu i'w lleoliadau 2 flynedd o ddechrau eu hyfforddiant.

Mae Rhaglen Sylfaen Cymru yn cael ei chydlynu gan Ysgol Sefydledig Cymru (sydd wedi'i lleoli o fewn  Addysg a Gwella Iechyd Cymru) o Nantgarw, De Cymru.  

- Dr Tom Yapp (Cyfarwyddwr yr Ysgol Sefydledig)
- Dr Alison Ingham (Dirprwy Gyfarwyddwr yr Ysgol Sefydledig)
- Joanne Huish (Rheolwr yr Ysgol Sefydledig
- Sioned Edwards (Swyddog Gweithredol Sylfaen)
- Sarah Edwards (Swyddog Gweinyddol Sylfaen)

Gallwch gysylltu â'r Ysgol Sefydledig drwy e-bost ar HEIW.FoundationSchool@wales.nhs.uk

Mae pob un o'n Rhaglenni yn cynnig hyfforddiant digonol i gyflawni'r cymwyseddau clinigol sy'n ofynnol gan Gwricwlwm y Rhaglen Sylfaen, c wedi’u cynllunio yn unol â safonau cenedlaethol y Cyngor Meddygol Cyffredinol (ar gyfer hyfforddiant a gall arwain at gofrestriad llawn gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol, yn ogystal â darparu ystod o sgiliau a phrofiadau eraill. Gallwch ddod o hyd i'r rhestr lawn o Raglenni ar y tab Rhaglenni.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am y Rhaglen Sylfaen genedlaethol arwefan Swyddfa Rhaglen Sylfaen y DU (UKFPO). Mae gwybodaeth bellach sy’n benodol i Gymru ar y wefan hon.