Neidio i'r prif gynnwy

Sylfaen

Lineup of doctors

Mae Ysgol Sylfaen Cymru yn cynnig dewis, amrywiaeth, lleoliadau gwych ac rydyn ni’n gyfeillgar hefyd! Ein bwriad yw cyfoethogi profiad y Rhaglen Sylfaen, y broses bontio o fod yn fyfyriwr meddygol i feddyg, drwy hyfforddiant a chymorth o ansawdd uchel.

Rhaglen hyfforddi gyffredinol dwy flynedd ar gyfer graddedigion ysgolion meddygol yw’r Rhaglen Sylfaen, a gynlluniwyd i bontio’r bwlch rhwng astudiaethau israddedig a hyfforddiant meddygol arbenigol ôl-raddedig. Ein nod yw rhoi sylfaen wybodaeth a phrofiad gadarn i feddygon newydd cyn iddyn nhw ddewis maes meddygaeth i arbenigo ynddo.

Mae’r Ysgol Sylfaen yn rheoli’r prosesau clustnodi i Flwyddyn Sylfaen 1 a Blwyddyn Sylfaen 2, ac yn cefnogi’r broses o gyflwyno Hyfforddiant Sylfaen a datblygiad Meddygon Sylfaen.

Yng Nghymru, rydym yn cynnig Rhaglen Sylfaen ddigymar. Mae hynny’n golygu bod ein Meddygon Sylfaen yn gallu dewis eu lleoliadau S2 ar ôl dechrau eu hyfforddiant sylfaen ac yn gallu gwneud cais am leoliadau ar draws Cymru, waeth beth fo’u dyraniad S1.

Mae pob un o'n Rhaglenni yn cynnig hyfforddiant digonol i gyflawni'r cymwyseddau clinigol sy'n ofynnol gan Gwricwlwm y Rhaglen Sylfaen, c wedi’u cynllunio yn unol â safonau cenedlaethol y Cyngor Meddygol Cyffredinol (ar gyfer hyfforddiant a gall arwain at gofrestriad llawn gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol, yn ogystal â darparu ystod o sgiliau a phrofiadau eraill. Gallwch ddod o hyd i'r rhestr lawn o Raglenni ar ytab Rhaglenni.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am y Rhaglen Sylfaen genedlaethol arwefan Swyddfa Rhaglen Sylfaen y DU (UKFPO). Mae gwybodaeth bellach sy’n benodol i Gymru ar y wefan hon.