Neidio i'r prif gynnwy

Sylfaen

Lineup of doctors

Mae Ysgol Sefydledig Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi ar draws lleoliadau gwych, ac rydym yn gyfeillgar hefyd! Rydym yn gweithio ochr yn ochr â thimau yn ein hysbytai i ddarparu profiad cyfoethog a boddhaus o'r Rhaglen Sylfaen i helpu  i bontio o fod yn fyfyriwr meddygol i fod yn feddyg, drwy hyfforddiant a chymorth o ansawdd uchel.

Rhaglen hyfforddi gyffredinol dwy flynedd ar gyfer graddedigion ysgolion meddygol yw’r Rhaglen Sylfaen, a gynlluniwyd i bontio’r bwlch rhwng astudiaethau israddedig a hyfforddiant meddygol arbenigol ôl-raddedig. Ein nod yw rhoi sylfaen wybodaeth a phrofiad gadarn i feddygon newydd cyn iddyn nhw ddewis maes meddygaeth i arbenigo ynddo.

Mae’r Ysgol Sylfaen yn rheoli’r prosesau clustnodi i Flwyddyn Sylfaen 1 a Blwyddyn Sylfaen 2, ac yn cefnogi’r broses o gyflwyno Hyfforddiant Sylfaen a datblygiad Meddygon Sylfaen.

Mae Rhaglen Sylfaen Cymru yn cael ei chydlynu gan Ysgol Sefydledig Cymru (sydd wedi'i lleoli o fewn  Addysg a Gwella Iechyd Cymru) o Nantgarw, De Cymru.  

- Dr Tom Yapp (Cyfarwyddwr yr Ysgol Sefydledig)
- Dr Alison Ingham (Dirprwy Gyfarwyddwr yr Ysgol Sefydledig)
- Joanne Huish (Rheolwr yr Ysgol Sefydledig
- Sioned Edwards (Swyddog Gweithredol Sylfaen)
- Sarah Edwards (Swyddog Gweinyddol Sylfaen)

Gallwch gysylltu â'r Ysgol Sefydledig drwy e-bost ar HEIW.FoundationSchool@wales.nhs.uk

Yng Nghymru, rydym yn cynnig Rhaglen Sylfaen ddigymar. Mae hynny’n golygu bod ein Meddygon Sylfaen yn gallu dewis eu lleoliadau S2 ar ôl dechrau eu hyfforddiant sylfaen ac yn gallu gwneud cais am leoliadau ar draws Cymru, waeth beth fo’u dyraniad S1.

Mae pob un o'n Rhaglenni yn cynnig hyfforddiant digonol i gyflawni'r cymwyseddau clinigol sy'n ofynnol gan Gwricwlwm y Rhaglen Sylfaen, c wedi’u cynllunio yn unol â safonau cenedlaethol y Cyngor Meddygol Cyffredinol (ar gyfer hyfforddiant a gall arwain at gofrestriad llawn gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol, yn ogystal â darparu ystod o sgiliau a phrofiadau eraill. Gallwch ddod o hyd i'r rhestr lawn o Raglenni ar y tab Rhaglenni.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am y Rhaglen Sylfaen genedlaethol arwefan Swyddfa Rhaglen Sylfaen y DU (UKFPO). Mae gwybodaeth bellach sy’n benodol i Gymru ar y wefan hon.