Neidio i'r prif gynnwy

Goruchwylwyr Addysgol

Yn ogystal â chyfarwyddwr y rhaglen sylfaen, mae pob meddyg sylfaen yn cael goruchwyliwr addysgol ar ddechrau pob blwyddyn, a goruchwyliwr clinigol ar gyfer pob lleoliad 4 mis. Bydd yn hyfforddwr cofrestredig a fydd yn goruchwylio ac yn arwain eu hyfforddeion sylfaen.

Yn ystod y lleoliad cyntaf, yr un hyfforddwr fydd y goruchwyliwr addysgol a chlinigol. Wrth symud i’r 2il a’r 3ydd lleoliad, bydd goruchwyliwr clinigol newydd yn cael ei glustnodi ar gyfer pob lleoliad.

Rôl goruchwyliwr addysgol

Disgwylir i feddygon sylfaen gwrdd â’u goruchwyliwr addysgol ar ddechrau eu blwyddyn sylfaen, ac yna ar ddiwedd pob lleoliad 4 mis.

Bydd y goruchwyliwr addysgol yn cydlynu â’r goruchwylwyr clinigol (a chydweithwyr eraill) drwy gydol y flwyddyn i adolygu cynnydd eu hyfforddai a chynnal trosolwg o'u datblygiad o fewn y rhaglen hyfforddi.

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am rôl goruchwylwyr addysgol a chlinigol yng nghanllaw UKFPO.