Neidio i'r prif gynnwy

Byrddau iechyd lleol

Welsh flag

Mae gan Raglen Sylfaen Cymru leoliadau sy'n cwmpasu pum Bwrdd Iechyd ledled Cymru gyda'n safleoedd hyfforddi presennol wedi'u rhestru ar y map hwn.

Cyfarwyddwyr y Rhaglen Sylfaen

Yn ogystal ag Ysgol Sefydledig Cymru, mae pymtheg o Gyfarwyddwyr Rhaglenni Sylfaen (FPDs) wedi'u lleoli ledled Cymru.

Cyfrifoldeb cyfarwyddwyr y rhaglen sylfaen yw sicrhau bod rhaglen o safon a bod yr holl feddygon dan hyfforddiant yn cael eu goruchwylio’n ddigonol drwy gydol eu hyfforddiant.

Cyfarwyddwyr y rhaglen sylfaen sydd hefyd yn gyfrifol am asesu pob meddyg sylfaen ar ddiwedd eu blynyddoedd S1 a S2, a chynnig cymorth ychwanegol yn ôl yr angen.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Helen Fowles

Dr Ashok Vaghela

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dr Richard Griffiths

Dr Lee Wisby

Dr Artur Abelian

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dr Karl Davis (S1)

Mr David Owens (S2)

 

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

  Dr David Deekollu

  Dr Gwilym McMillan

  Dr David Samuel

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

  Dr Yousaf Khan

  Dr Antony Varekattu Mathew

  Dr Christopher Horn

  • Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Caerfyrddin

  Dr Jonathan Morris

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

  Dr Pramodh Vallabhaneni

  Dr Rhodri Edwards