Neidio i'r prif gynnwy

Byrddau iechyd lleol

Welsh flag

Cyfarwyddwyr y Rhaglen Sylfaen

Ceir pymtheg o gyfarwyddwyr y rhaglen sylfaen yng Nghymru.

Cyfrifoldeb cyfarwyddwyr y rhaglen sylfaen yw sicrhau bod rhaglen o safon a bod yr holl feddygon dan hyfforddiant yn cael eu goruchwylio’n ddigonol drwy gydol eu hyfforddiant.

Cyfarwyddwyr y rhaglen sylfaen sydd hefyd yn gyfrifol am asesu pob meddyg sylfaen ar ddiwedd eu blynyddoedd S1 a S2, a chynnig cymorth ychwanegol yn ôl yr angen.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Helen Fowles

Dr Ashok Vaghela

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dr Richard Griffiths

Dr Lee Wisby

Dr Artur Abelian

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dr John Dunne (S1)

Dr Karl Davis (S2)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

Dr David Deekollu

Dr Gwilym McMillan

Dr David Samuel

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Dr Yousaf Khan

Dr Sumant Kundu

Dr William Mackintosh

  • Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli
  • Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Caerfyrddin
  • Geirda (PDF, 575Kb)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dr Pramodh Ballabhaneni

Dr Rhodri Edwards