Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Dychwelyd i Ymarfer Meddygon Teulu

Mae rhaglen Dychwelyd i Ymarfer Meddygon Teulu’r GIG (RtP) yn darparu llwybr diogel, â chymorth i feddygon teulu cymwys ddychwelyd i Feddygfa Gyffredinol y GIG ar ôl absenoldeb o fwy na 2 flynedd.

Fe'i cynlluniwyd ar gyfer meddygon teulu a fu o'r blaen ar Gofrestr Meddygon Teulu’r Cyngor Meddygol Cyffredinol a Rhestr Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan (MPL) ac a hoffai ddychwelyd i weithio mewn meddygaeth teulu ar ôl seibiant gyrfa, magu teulu neu amser a dreuliwyd yn gweithio dramor neu mewn arbenigedd arall.

Mae'n ofynnol i bob meddyg teulu fod ar Restr Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan cyn y gallant ymarfer. Rhaid cwblhau'r rhaglen RtP cyn y gellir cymeradwyo meddygon teulu i'w chynnwys yn llawn ar y Rhestr Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan ac i weithio fel meddyg teulu annibynnol.

Mae gan y rhaglen RtP ddau lwybr y manylir arnynt isod:

 1. Dychwelwch trwy'r Asesiad Anghenion Dysgu
  • Ar gyfer Meddygon Teulu sydd wedi gweithio yn y GIG o'r blaen fel meddyg teulu ond nad ydynt wedi bod yn gweithio am 2 flynedd neu fwy
  • Mae'n ofynnol i chi gynnal yr Asesiadau Anghenion Dysgu:
   • Mae’r Holiadur Dewis Lluosog (MCQ) yn cynnwys dau bapur, MCQ Datrys Problemau Clinigol a MCQ Dilema Proffesiynol
   • Yn dilyn gydag Efelychiad Llawfeddygaeth oni bai eich bod yn cyrraedd sgôr digon uchel i osgoi'r cam hwn
  • Dilynir hyn gan leoliad clinigol wedi'i deilwra o hyd at 6 mis (cyfwerth ag amser llawn)
 2. Dychwelyd trwy'r Llwybr Portffolio
  • Ar gyfer meddygon teulu sydd wedi gweithio yn y GIG o'r blaen fel meddyg teulu ond nad ydynt wedi gweithio yn y DU ers 2 i 10 mlynedd ond yn lle hynny maent wedi bod yn gweithio mewn rôl Gofal Sylfaenol cyfwerth mewn man arall.
  • Cyflwynir tystiolaeth o waith clinigol cyfredol mewn Portffolio i banel Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol i'w adolygu
  • Wedi'i ddilyn gan leoliad ailgyfeiriad hyd at 3 mis

I gael rhagor o wybodaeth am broses llwybr portffolio’r Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, dilynwch y ddolen hon.