Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Sefydlu Ryngwladol Meddygon Teulu

Mae'r rhaglenni wedi'u cynllunio ar gyfer meddygon teulu nad ydynt erioed wedi gweithio o'r blaen ym maes Meddygaeth y GIG yn y DU.

Mae Rhaglen Sefydlu Ryngwladol Meddygon Teulu’r GIG (IIP) yn darparu llwybr â chymorth i feddygon teulu cymwys dramor gael eu sefydlu’n ddiogel i Feddygfa Gyffredinol y GIG.

Mae'n ofynnol i bob meddyg teulu fod ar gofrestr Y Cyngor Meddygol Cyffredinol gyda thrwydded i ymarfer a bod ar y Rhestr Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan cyn y gallant ymarfer.

Rhaid cwblhau'r IIP cyn y gellir cymeradwyo meddygon teulu i'w gynnwys yn llawn ar Restr Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan fel meddyg teulu annibynnol y GIG.

O 1 Ionawr 2021, bydd angen fisa Gweithiwr Medrus ar holl wladolion yr AEE (ac eithrio dinasyddion Gwyddelig) a meddygon rhyngwladol i weithio yn y DU. Am fanylion ar geisiadau fisa a sut i wneud cais, dilynwch y ddolen hon.

Ar ôl i chi benderfynu pa raglen sy'n briodol i chi, cliciwch ar y ddolen ganlynol i gwblhau'r ffurflen gofrestru. (Sylwch, mae'r broses ymgeisio yn cael ei gweinyddu gan y Meddyg Teulu NRO a bydd y ddolen hon yn mynd â chi i dudalennau a gynhelir gan Addysg Iechyd Lloegr)

Mae gan yr IIP ddau lwybr y manylir arnynt isod:

 1. Sefydlu fel cais annibynnol gan Asesiad Anghenion Dysgu
  • Ar gyfer meddygon a gymhwysodd fel meddyg teulu dramor neu yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) ond nad ydynt erioed wedi gweithio yn y GIG fel meddyg teulu o'r blaen. Mae hyn yn cynnwys:
   • Meddygon â chymhwyster AEE a fydd yn parhau i gydnabod cymwysterau yn awtomatig
   • Meddygon y mae eu hyfforddiant wedi cael ei gydnabod gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol a'r meddyg wedi'i gynnwys ar gofrestr meddygon teulu’r Cyngor Meddygol Cyffredinol ac mae ganddynt Drwydded i Ymarfer
  • Mae'n ofynnol i chi gynnal yr Asesiadau Anghenion Dysgu:
  • Dilynir hyn gan leoliad clinigol wedi'i deilwra o hyd at 6 mis (cyfwerth ag amser llawn)
  • Rhaid i feddygon tramor sydd â chymwysterau sydd ddim yn AEE neu nad yw eu cymhwyster yn cael ei gydnabod gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol wneud cais i'r Cyngor Meddygol Cyffredinol am CEGPR yn gyntaf cyn gwneud cais i'r rhaglen IIP
 2. Sefydlu trwy Asesiad Proses CEGPR Symlach
  • Ar gyfer meddygon teulu sydd wedi cymhwyso dramor o raglenni hyfforddi dynodedig a gymeradwywyd gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol y tu allan i'r DU
  • Ar hyn o bryd mae'r rhaglenni hyfforddi gwledydd canlynol yn cael eu cydnabod - Awstralia, Canada, Seland Newydd a De Affrica
  • Cyflwyno portffolio o waith clinigol cyfredol i banel Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol i'w werthuso a'i gymeradwyo gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol
  • Wedi'i ddilyn gan leoliad clinigol wedi'i deilwra o hyd at 6 mis (cyfwerth ag amser llawn)

I gael rhagor o wybodaeth am broses ymgeisio CEGPR, cliciwch ar y ddolen ganlynol.