Neidio i'r prif gynnwy

Cwestiynau cyffredin ar gymhellion ariannol hyfforddiant meddygon teulu

Y cymhelliad cyffredinol

Bwriad y cymhelliad yw cydnabod gwerth a phwysigrwydd hyfforddiant MT yng Nghymru a helpu i gynyddu diddordeb mewn hyfforddiant MT yng Nghymru, a cheisiadau am ei gyfer, fel bod y gyfradd lenwi cyffredinol yn cynyddu hefyd.

Mae'n gymwys i bob meddyg teulu dan hyfforddiant sydd yn dechrau swydd gyntaf eu rhaglen meddyg teulu dan hyfforddiant yng Nghymru rhwng 2017 hyd at ac yn cynnwys Chwefror 2022.

Gofynnir i feddygon teulu dan hyfforddiant basio holl elfennau arholiad Aelodaeth Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (MRCGP). Dwy elfen o’r MRCGP yw’r  Asesiad Ymgynghori Cofnodedig (RCA) a’r Prawf Gwybodaeth Gymhwysol (AKT). Bydd y taliad cymhelliad cyffredinol yn talu am gost sefyll yr RCA unwaith a’r AKT unwaith (tua £2,000). 

Bydd unigolion ond yn gymwys i hawlio costau sefyll yr RCA a'r AKT y tro cyntaf. Ni fydd unrhyw daliad arall yn cael ei wneud petai’n rhaid i’r hyfforddai sefyll y naill arholiad neu’r llall fwy nag unwaith.

Gellir. Gellir hawlio costau sefyll yr RCA a’r AKT y tro cyntaf drwy’r system e-expenses.