Neidio i'r prif gynnwy

Allan o raglen

DNA spiral

Gwneud cais am brofiad allan o raglen (OOP) i feddygon teulu dan hyfforddiant yng Nghymru

Mae’r Canllaw Aur ar gyfer hyfforddiant arbenigedd yn nodi’r amgylchiadau pan fydd hyfforddai o bosib yn ceisio cymeradwyaeth am amser allan o’r rhaglen. Dylai hyfforddeion MT yng Nghymru sy’n dymuno gwneud cais am OOP ddilyn y weithdrefn isod:

Sut i wneud cais am OOP

Llenwch yffurflen OOP gan sicrhau eich bod chi, eich Goruchwylydd Adysgol a’r Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddiant wedi’i llofnodi. Hefyd, sicrhewch fod y dyddiadau cywir ar y ffurflen.

cyfnod rhybudd o leiaf 6 misCanllaw Aur

Ffurflen