Neidio i'r prif gynnwy

Trosglwyddiadau rhyng-ddeoniaeth

Marker on a map

Cafodd y broses Trosglwyddo Rhyng-Ddeoniaeth Cenedlaethol (NIDT) ei lansio er mwyn cefnogi hyfforddeion meddygol sydd wedi profi newid sylweddol na ragwelwyd i’w hamgylchiadau personol ers cael eu penodi i’w rhaglen hyfforddiant presennol, gan sicrhau bod modd ystyried trosglwyddiad posib i ddeoniaeth arall.

Cynhelir y broses NIDT gan Gymorth Darparwyr Deoniaeth Llundain (LDPS) ar ran Addysg Iechyd Lloegr (HEE) a deoniaethau’r DU drwy drefniadau a gytunir gan Gynhadledd Deoniaid Meddygol Ôl-raddedig y Deyrnas Unedig (COPMeD).

Rhagor o wybodaeth

I gael gwybodaeth am y broses NIDT a dysgu sut i wneud cais, ewch i wefan yr IDT cenedlaethol