Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddwyr

Doctor smiling

Mae is-adran Hyfforddiant MT AaGIC yn gyfrifol am hyfforddi’r Hyfforddwyr MT, a sicrhau bod safonau hyfforddiant GMC yn cael eu cynnal. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan safonau GMC.

Os hoffech wneud cais i ddod yn hyfforddwr, e-bostiwch heiw.gptraining@wales.nhs.uk.

Mae’r ffenestr ar gyfer ceisiadau Hyfforddwyr MT yn agor pob mis Medi. Bydd practisau’n cael gwybod bod y ffenestr ar agor drwy restrau postio Byrddau Iechyd. Ni fydd unrhyw geisiadau a dderbynnir y tu allan i ffenestr mis Medi yn cael eu hystyried.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch heiw.gptraining@wales.nhs.uk.