Neidio i'r prif gynnwy

Cyllid addysg aml-broffesiynol

Llygaid glas

Mae’r cyllid yn agored i Nyrsys, Bydwragedd, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, Optometryddion a Gwyddonwyr Gofal Iechyd 

Ceir manylion isod am yr addysg ôl-raddedig a gynigir gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). 

Mae hyn yn cynorthwyo sefydliadau i ariannu’r hyfforddiant a datblygiad staff sydd eu hangen i drawsnewid a datblygu gwasanaethau iechyd newydd a rhai sy'n bodoli eisoes. Mae'r cyllid hwn ar gael i staff a gyflogir gan sefydliadau GIG Cymru yn unig. Mae’r meysydd penodol yn cynnwys: 

 • Ymarfer Uwch ac Estynedig 

 • Addysg Ôl-raddedig ar draws Meysydd Gofal Iechyd Penodol 

  • Adrodd radiograffeg 

  • Uwchsain Meddygol 

  • Meddygaeth Genomeg 

  • Cyfatebiaeth i Wyddonwyr Gofal Iechyd 

  • Datblygiad Gwyddonwyr Clinigol Ymgynghorol (Hyfforddiant Gwyddonwyr Arbenigol Uwch HSST) 

 • Rhagnodi Annibynnol 

 • Addysg i hybu darpariaeth Gofal yn y Gymuned