Neidio i'r prif gynnwy

Cyllid addysg aml-broffesiynol

Mae ystod eang o gyllid ôl-raddedig ar gael i nyrsys, bydwragedd, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, optometryddion a gwyddonwyr gofal iechyd.

Mae hyn yn cynorthwyo cyfundrefnau i ariannu hyfforddiant a datblygiad ar gyfer staff sydd ei angen er mwyn trawsnewid a datblygu gwasanaethau iechyd newydd a chyfoes. Mae’r cyllid hwn ar gael i staff a gyflogir gan sefydliad GIG Cymru yn unig ac mae’n cynnwys:

  • Ymarfer Uwch ac Estynedig
  • Nyrsio Cymunedol
  • Rhagnodi Annibynnol
  • Awdurdodiad Anfeddygol ar gyfer Trallwyso Gwaed
  • Meddygaeth Genomig
  • Radiograffeg Adrodd
  • Uwchsain Meddygol

 

Mae canllawiau ariannu ar gael yma: