Neidio i'r prif gynnwy

Cymrodoriaeth Cymdeithion Arloesedd GIG Cymru ar gyfer Gwyddor Gofal Iechyd

Mae ceisiadau ar gyfer Cymrodoriaeth Cymdeithion 2023 bellach wedi cau. Byddwn yn cyhoeddi manylion Cymrodoriaeth Arloesedd Gwyddor Gofal Iechyd NIHR/Dyfeisiau ar gyfer Urddas yn hydref 2023. I gael gwybodaeth am gael mynediad i’r naill Gymrodoriaeth neu’r llall, cysylltwch â’r Tîm Gwyddor Gofal Iechyd ar HEIW.HCS@wales.nhs.uk.

 

Mae'n bleser gennym gyhoeddi Cymrodoriaeth Cymdeithion Arloesedd pwrpasol ar gyfer Gwyddonwyr Gofal Iechyd yn GIG Cymru.
 

Oes gennych chi lawer o syniadau ar gyfer prosiectau arloesi, ond ddim yn siŵr ble i ddechrau?

Yn awyddus i wneud cais am gyllid, ond heb yr amser na'r gefnogaeth i weithio ar y cais?

Gweithio tuag at bortffolio cywerthedd cofrestru, ond eisiau gwneud rhywbeth gwahanol i ymchwil?


Mae'r cynllun Cymrodoriaeth  Cymdeithion Arloesedd 4 mis hwn ar gyfer Gwyddonwyr Gofal Iechyd yng Nghymru wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sy'n ystyried ymgymryd â phrosiect arloesi yn fuan.

Yn dilyn datganiadau o ddiddordeb a chyfweliad llwyddiannus, bydd Cymrodyr Cymdeithion Arloesedd yn gallu cael mynediad at blatfform dysgu Cymrodoriaeth Arloesedd Gwyddor Gofal Iechyd NIHR/Dyfeisiau ar gyfer Urddas am 4 mis (canol Gorffennaf hyd at ganol mis Tachwedd 2023).

Byddwch hefyd yn derbyn y canlynol:

  • mynediad i'r tîm arbenigol ‘Devices for Dignity’ i drafod prosiectau posibl yn y dyfodol
  • help i hwyluso gwaith PPI ar gyfer prosiect posibl yn y dyfodol
  • cymorth i ddatblygu cais ar gyfer Cymrodoriaeth Arloesi Gwyddor Gofal Iechyd NIHR 12 mis
  • gallu manteisio ar weithgareddau eraill a gynigir gan ‘Devices for Dignity’ ac NIHR
  • bwrsariaeth i gefnogi gydag amser a/neu adnoddau yn ystod y Gymrodoriaeth Gysylltiol.


Ceir rhagor o wybodaeth isod: