Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr (STP) yng Nghymru

Mae'r Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr (STP) yn rhaglen hyfforddiant mynediad graddedigion tair blynedd o ddysgu seiliedig ar waith ac academaidd sy'n cael ei rhedeg ledled y DU gan yr Ysgol Genedlaethol ar gyfer Gwyddor Gofal Iechyd. Mae hyn yn arwain at rolau uwch wyddonydd yn y GIG a chofrestru gyda'r Cyngor Gweithwyr Proffesiynol Iechyd a Gofal (HCPC) fel Gwyddonydd Clinigol.

Yng Nghymru, mae hyfforddeion STP yn cael eu cyflogi gan sefydliad GIG Cymru ar gontract 3 blynedd gyda chyflog yn ystod eu hyfforddiant, yn cael eu ffioedd rhaglen lawn wedi'u hariannu a gallant gael bwrsariaeth o hyd at £2,000 ar gyfer hyfforddiant ychwanegol hefyd. Darperir y cyflog, y cyllid a'r fwrsariaeth gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn unol ag anghenion y gwasanaethau ar draws GIG Cymru. Mae Gwyddonwyr Gofal Iechyd yng Nghymru wedi bod yn allweddol wrth sefydlu'r Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr ac wrth ddarparu gyrfaoedd gwyddonol wedi'u moderneiddio ledled y DU. Mae nifer o ddatblygiadau cenedlaethol ar y gweill ledled Cymru gyda chyfleoedd i hyfforddeion gymryd rhan, yn ystod hyfforddiant ac yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth, gwyliwch y fideo hwn: Cyflwyniad i Raglen Hyfforddi'r Gwyddonydd (STP) yng Nghymru.

Gwrandewch ar bodlediad yr Ysgol Genedlaethol Gwyddoniaeth Gofal Iechyd yma.

Ceisiadau STP

Gwybodaeth ddefnyddiol i raddedigion sydd â diddordeb mewn gwneud cais i swyddi Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr yng Nghymru.

Gwybodaeth ariannu STP i gyflogwyr

Gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch cyllid STP i gyflogwyr.