Neidio i'r prif gynnwy

Gwella ansawdd trwy efelychu

Gwella ansawdd trwy efelychu, fframwaith sy'n seiliedig ar wella ansawdd i arwain ymyriadau efelychu yn dilyn digwyddiadau allweddol ym maes gofal iechyd. 

Diaz-Navarro C, Jones B, Pugh G, Moneypenny M, Lazarovici M a Grant D, Mawrth 2023.

Mae'r fframwaith hwn yn gynnyrch o gydweithrediad rhwng Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), y Gymdeithas Ymarfer Efelychedig mewn Gofal Iechyd (ASPIH) a'r Gymdeithas ar gyfer Efelychu yn Europe (SESAM). Mae'n ganllaw cam wrth gam newydd ar ddylunio ymyriadau seiliedig ar efelychiadau ar y cyd i wella diogelwch cleifion, gan gynnwys pwy i ymgysylltu a sut i ymgorffori arfer gorau. Mae hefyd yn cyfeirio at ganllawiau ar gyfer gwerthuso ymyriadau a gwybodaeth bellach drwy ddolenni sydd wedi'u hymgorffori yn y testun.

Ei nod yw bod yn ddefnyddiol i unrhyw un yn y gymuned iechyd a gofal sy'n dymuno bod yn rhan o ddatblygu ymateb efelychu yn dilyn digwyddiad neu, yn ehangach, gwelliant trwy ddefnyddio efelychiad.