Neidio i'r prif gynnwy

Strategaeth Addysg a Hyfforddiant Seiliedig ar Efelychu Cymru Gyfan

Mae addysg a hyfforddiant ar sail efelychu (SBET) yn parhau i chwarae rhan bwysig wrth gyfrannu at addysg a hyfforddiant y gweithlu gofal iechyd.

Bydd y strategaeth hon yn gosod y cyfeiriad ar gyfer dull cydweithredol a chyd gysylltiedig o ymdrin â SBET rhyngbroffesiynol a hygyrch o ansawdd uchel ar draws y gweithlu gofal iechyd yng Nghymru am y pum mlynedd nesaf.

Mae pwysigrwydd cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a dysgwyr wrth wraidd y strategaeth, gyda phwyslais cryf ar ddysgu cydweithredol a gwella diogelwch cleifion a defnyddwyr gwasanaeth, profiadau a chanlyniadau sy’n gost-effeithiol.

Cafodd y strategaeth ei datblygu a'i hadolygu mewn ymgynghoriad â'r gymuned SBET gofal iechyd, cynrychiolwyr lleyg a rhanddeiliaid allweddol eraill i sicrhau ei pherthnasedd i addysg a hyfforddiant gweithlu gofal iechyd Cymru.

 

Crynodeb - Strategaeth Addysg a Hyfforddiant Seiliedig ar Efelychu Cymru Gyfan

Strategaeth Lawn – Strategaeth Addysg a Hyfforddiant Seiliedig ar Efelychu Cymru Gyfan

 

Mae crynodeb am ddatblygiad y strategaeth ar gael yn y Cyfnodolyn Cenedlaethol Efelychiad Gofal Iechyd (International Journal of Healthcare Simulation).