Neidio i'r prif gynnwy

Senarios

Templed senario efelychu

Yn seiliedig ar adolygiad llenyddiaeth am ddatblygu senarios, mae tîm efelychu AaGIC wedi cynllunio templed senario i hyrwyddo datblygu a rhannu senarios efelychu safonedig o ansawdd uchel.

Mae'r templed senario yn rhoi arweiniad cam wrth gam ar arfer gorau ysgrifennu senarios ac mae'n cynnwys elfen ddidactig trwy gyfeirio at ddarllen pellach. Fe'i diwygiwyd yn seiliedig ar sylwadau adeiladol a wnaed gan y gymuned efelychu gofal iechyd.

Hoffem rannu senarios o ansawdd uchel yn gyson gan ddefnyddio'r templed safonol. Rydym yn rhagweld y bydd cronfa o senarios yn cael ei chreu a’i rhannu o fewn ystorfa ar-lein ddynodedig, gan ganiatáu rhannu arfer da ac atal dyblygu ymdrech ar draws y gymuned efelychu.

Templed senario efelychu.

Gyfeiriadau ar gyfer ysgrifennu senario efelychu.

Mae crynodeb am ddatblygiad y templed senario ar gael yn y Cyfnodolyn Cenedlaethol Efelychiad Gofal Iechyd (International Journal of Healthcare Simulation).

 

Cyflwyno senario efelychu i'r Ystorfa Senario ar-lein

Hoffem ddechrau casglu senarios i'w cynnwys yn y gadwrfa. Bydd senarios yn cael eu hadolygu yn erbyn rhestr wirio sicrhau ansawdd a bydd templedi cymeradwy yn cael eu cynnwys yn yr ystorfa senarios ar-lein.

I gyflwyno senario, cwblhewch y canlynol:

E-bostiwch eich templed a'ch datganiad i HEIW.Simulation@wales.nhs.uk. Bydd senarios a dderbynnir yn cael eu cynnwys yn yr ystorfa isod. Byddai'n wych pe baech yn gallu cyflwyno'ch senario yn ddwyieithog ond rydym hefyd yn hapus i'w derbyn yn Gymraeg neu Saesneg.

 

Ystorfa senario

Bydd senarios yn cael eu hychwanegu at y gadwrfa dros amser.