Neidio i'r prif gynnwy

Bangor

Britannia bridge in Bangor

Mae Cynllun Hyfforddiant Arbenigedd Bangor wedi’i leoli yng Ngogledd Orllewin Cymru. ‘Dinas Dysg’ yw Bangor, gyda chadeirlan hynafol a phrifysgol fywiog tu hwnt gyda dros 6,000 o fyfyrwyr. Mae wedi’i lleoli ar y Fenai, ac fel y byddech yn ei ddisgwyl gan ddinas brifysgol, mae ystod eang o gyfleusterau hamdden ac adloniant.

Mae’r lleoliadau ymarfer cyffredinol ledled Gogledd Orllewin Cymru, gan gynnwys cymysgedd o bractisau lled-drefol mewn lleoedd fel Bangor a Chaergybi, a phractisau gwledig fel Llanrwst and Phenrhyndeudraeth.

Yn ystod eich amser ar y cynllun, gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y cwrs hanner-diwrnod astudio yn cael ei warchod, a bod rhai mewn lleoliadau ysbyty ac ymarfer cyffredinol yn ei fynychu. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn ceisio gwarantu bod yr elfen ysbyty ar hyfforddiant gyda chyd-destun ymarfer cyffredinol, a bod hunaniaeth grŵp yn cael ei chynnal gydol y tair blynedd.

Mae atmosffer cefnogol a chartrefol iawn ar y cynllun. Yn ogystal â pha mor gyfeillgar yw’r bobl leol ac ansawdd yr hyfforddiant yn Ybsyty Gwynedd, mae Bangor yn cyfrannu’n helaeth at fwynhad hyfforddiant yn yr ardal hon.

Mae’r cynllun yn falch iawn o’i gefnogaeth ar gyfer yr arholiad MRCGP. Mae pob hyfforddwr ynghlwm wrth baratoi at ei gyfer, ac rydym yn cynnal sesiynau paratoi Asesiad Ymgynghoriad wedi’i Recordio (RCA) yn rheolaidd, ac yn trafod y pynciau hanner-diwrnod astudio

Yn ystod eich hyfforddiant, byddwch yn cael adborth rheolaidd ar eich perfformiad, cyngor ar sut i fynd i’r afael â’ch anghenion dysgu, ac ym mhob lleoliad ysbyty, cwricwlwm ar gyfer pob arbenigedd sydd â naws ymarfer cyffredinol.