Neidio i'r prif gynnwy

Bae Abertawe

Landscape of Swansea Bay

Mae hyfforddeion Bae Abertawe yn cael cynnig cylchdroeon mewn lleoliadau ysbyty penodol i’r cynllun, sydd ar waith mewn pedwar ysbyty, Singleton, Treforys, Cefn Coed ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Gall y rhain fod yn gyfuniad o’r lleoliadau canlynol:

  • seiciatreg
  • pediatreg
  • obstetreg a gynaecoleg
  • lleoliadau meddygaeth gyffredinol gan gynnwys gofal i’r henoed
  • ENT ac offthalmoleg (tri mis o bob un)
  • meddygaeth frys.

Yn ystod elfen yr hyfforddiant yn yr ysbyty, byddwn yn cynnal cyfres o ddiwrnodau astudio rhanbarthol sy’n ymwneud â’n cwricwlwm ST1/2 yn ogystal ag addysgu pob amser cinio dydd Mawrth.

Mae’r diwrnodau rhanbarthol wedi’u strwythuro yn ôl cwricwlwm MRCGP, sy’n sail ar gyfer yr arholiad MRCGP. Yn ystod blynyddoedd ST1 a 2, bydd gan bob hyfforddai Oruchwylydd Addysgol sy’n hyfforddwr MT er mwyn goruchwylio elfen ysbyty yr hyfforddiant Ymarfer Cyffredinol.

Ar gyfer eich blwyddyn olaf o Ymarfer Cyffredinol, byddwch yn cael eich lleoli yn un o’n practisau hyfforddiant ardderchog.

Pan fyddwch mewn lleoliad mewn Practis MT, bydd gennych hanner-diwrnod astudio ar sail pynciau clinigol (yn ystod ST2) i sicrhau bod gennych ddigon o wybodaeth i sefyll y Prawf Gwybodaeth Gymhwysol (AKT) a’r Asesiad Ymgynghoriad wedi’i Recordio (RCA).