Neidio i'r prif gynnwy

Caerdydd

To view of Cardiff

Mae Rhaglen Hyfforddiant Arbenigedd MT Caerdydd yn hynod boblogaidd, gydag enw da am fod yn rhaglen drefnus a chyfeillgar.

Mae gennym raddfa uchel o lwyddiant yn yr arholiad MRCGP gyda rhan fwyaf yr hyfforddeion yn dewis gyrfaoedd yn lleol, llawer ohonynt yn ymuno â phractisau hyfforddiant fel y gallant fod ynghlwm wrth Hyfforddiant Arbenigedd MT eu hunain.

Mae gennym ystod o bractisau hyfforddiant gwych gyda Goruchwylwyr Addysgol (ES) a Rheolwyr Ymarfer sydd oll wedi ymrwymo i roi’r profiad hyfforddiant gorau i chi. Mae hyfforddeion yn cael ES MT penodol ar gyfer pob blwyddyn hyfforddiant.

Mae’r lleoliadau ybsyty yr ydym yn eu cynnal yn cynnwys 8 o arbenigeddau amrywiol; Meddygaeth Frys, Oncoleg, Seiciatref, Obstetreg a Gynaecoleg, Meddygaeth a Gofalu am yr Henoed, Pediatreg, Pediatreg Cymunedol ac ENT. Bydd pob hyfforddai yn cael Goruchwylydd Clinigol ym mhob lleoliad ysbyty. Mae’r uwch-feddygon hyn wedi arfer ag anghenion penodol hyfforddeion MT.

Rydym yn falch iawn o’n gallu i gynnig rhaglenni unigol i hyfforddeion sy’n ymuno â ni, gan gadw eu dewisiadau mewn cof lle bo’n bosibl.

Lleolir y rhaglen yng Nghaerdydd, prifddinas Cymru. Mae ein sesiynau hyfforddiant penodol i hyfforddeion MT a gweinyddiaeth y cynllun wedi’u lleoli yn Adeilad Cochrane, safle Ysbyty Athrofaol Cymru.

Mae tri o Gyfarwyddwyr Rhaglen, Dr Uroosa Kabeer, Dr Samantha Wilson a Dr Anne-Marie Eliades, ac mae pob un yn feddygon teulu lleol gyda chymwysterau addysgol. Mae eu profiadau ac arbenigedd hirsefydlog mewn addysg feddygol Israddedig ac Ôl-raddedig yn golygu eu bod yn hyderus ac yn gefnogol wrth fodloni anghenion myfyrwyr.

Ar hyn o bryd, mae’r hyfforddeion yn cwrdd â nhw pob wythnos yn ystod yr elfen MT. Darperir addysg ar sail MT yn ystod lleoliadau ysbyty gan gyfuniad o sesiynau astudio lleol ac is-ranbarthol, a drefnir ar y cyd â dwy Raglen Hyfforddiant MT cyfagos. Nod pob sesiwn addysg yw helpu hyfforddeion i ddatblygu mewn amgylchedd cyfeillgar ble gallent ymlacio, gyda ffocws ar ddatblygiad a thwf proffesiynol a rennir.

nigedd hirsefydlog mewn addysg feddygol Israddedig ac Ôl-raddedig yn golygu eu bod yn hyderus ac yn gefnogol wrth fodloni anghenion myfyrwyr.

Ar hyn o bryd, mae’r hyfforddeion yn cwrdd â nhw pob wythnos yn ystod yr elfen MT. Darperir addysg ar sail MT yn ystod lleoliadau ysbyty gan gyfuniad o sesiynau astudio lleol ac is-ranbarthol, a drefnir ar y cyd â dwy Raglen Hyfforddiant MT cyfagos. Nod pob sesiwn addysg yw helpu hyfforddeion i ddatblygu mewn amgylchedd cyfeillgar ble gallent ymlacio, gyda ffocws ar ddatblygiad a thwf proffesiynol a rennir.