Neidio i'r prif gynnwy

Dyffryn Clwyd

Sea view of Dyffryn Clwyd

Mae’r cynllun yn bwriadu cynnig rhaglen amrywiol o hyfforddiant MT gyda’r cyfle i gael profiad o leoliadau ysbyty yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, a lleoliadau Ymarfer Cyffredinol mewn lleoliadau trefol a gwledig yn yr ardal.

Mae’r lleoliadau ysbyty’n cynnwys seiciatreg gyffredinol, seiciatreg yr henoed, meddygaeth frys, pediatreg a rhiwmatoleg.

Mae cwrs astudio hanner-diwrnod yn cael ei gynnal pob dydd Iau yn ystod y tymor academaidd, wedi’i leoli yn y Ganolfan Ôl-raddedig yn Ybsyty Glan Clwyd. Ei nod yw cynnig cwricwlwm ar sail anghenion i hyfforddeion MT yn trafod pynciau sy’n benodol bwysig i hyfforddeion MT a’r Arholiad Aelodaeth o Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (MRCGP).

Mae’r cynllun hefyd yn rheolaidd yn darparu addysgu sydd â’r nod o sicrhau llwyddiant yn yr MRCGP, ac yn rheolaidd yn cynnwys cyrsiau ar gyfer pynciau’n ymwneud ag Ymarfer Cyffredinol megis gofal diwedd bywyd a sgiliau cyfathrebu, sy’n aml yn cael eu rhannu gyda Chynlluniau Hyfforddiant MT cyfagos.

Mae’r sesiynau hanner-diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau gan yr hyfforddeion, gwaith grŵp, yn ogystal ag addysgu gan siaradwyr meddygol a rhai nad ydynt yn feddygol, a digwyddiadau adeiladu tîm awyr agored gan fanteisio’n bennaf ar dirwedd naturiol Dyffryn Clwyd a Pharc Cenedlaethol Eryri. Mae’r cynllun wedi’i leoli mewn Ysbyty Ardal Dosbarth (DGH) cyfeillgar, sy’n annog y broses o greu grŵp o gyfoedion cefnogol, ac mae maint y cynllun yn golygu ei bod yn ddichonadwy i groesawu hyfforddeion ST1, ST2 a ST3 i’r sesiwn astudio hanner-diwrnod.