Neidio i'r prif gynnwy

Aberystwyth

landscape of Aberystwyth

Mae Aberystwyth yn gynllun hyfforddiant MT bywiog, wedi’i leoli yn yr Ysbyty Cyffredinol Dosbarth (DGH) yng nghanolbarth Cymru wledig a’r ardal gyfagos.

Yn ystod eich amser gyda ni, byddwn yn cynnig dewis o leoliadau ysbyty. Bydd y lleoliadau hyn yn cael eu dewis o’r arbenigeddau canlynol: Pediatreg, Obstetreg a Gynaecoleg, Seiciatreg, Meddygaeth Gyffredinol, Damwain ac Achosion Brys a lleoliad llawfeddygol fydd yn eich galluogi i weithio ym maes ENT/Opthalmoleg ac Orthopaedeg.

Yn ystod eich hyfforddiant, byddwch yn cael eich lleoli mewn sawl practis gwahanol er mwyn ehangu eich profiad. Maent oll yn bractisau aml-hyfforddwr gyda rhaglenni addysgol a chefnogaeth wych, fydd yn rhoi profiad i chi mewn ymarfer cyffredinol trefol a gwledig.

Mae sesiwn addysgu ar gyfer myfyrwyr ST1/ST2 a ST3 ar brynhawn dydd Mawrth yn y Ganolfan Ôl-raddedig, Ysbyty Bronglais. Rydym yn trafod pynciau’n ymwneud ag ymarfer yn gyffredinol yn ogystal â pharatoi at arholiadau, a bydd disgwyl i chi gymryd rhan weithredol yn y sesiynau. Byddant hefyd yn eich galluogi chi i rwydweithio â hyfforddeion eraill ar y cynllun.