Neidio i'r prif gynnwy

Sir Benfro

Seaside of Bembrokeshire

Mae’r Cynllun Hyfforddiant Sir Benfro wedi ymrwymo i gefnogi hyfforddeion MT yn eu datblygiad addysgol drwy:

  • y cwrs hanner-diwrnod astudio MT tair blynedd ‘a amddiffynnir’ sy’n cael eu cynnal yn lleol megis Mân Lawdriniaeth, Arsylwi Iechyd Plant a Chynllunio Teulu
  • y rhaglen baratoi at arholiad Aelodaeth o Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (MRCGP) dan arweiniad ein tiwtor ac arholwr RCGP brwdfrydig tu hwnt
  • ein hyfforddwyr MT ardderchog a phractisau hyfforddiant o safon
  • perthnasoedd gweithio agos gyda’n cydweithwyr ymgynghorol.

Mae’r lleoliadau ysbyty fel arfer yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg, ac maent yn cynnwys Obstetreg a Gynaecoleg, Pediatreg, Seiciatreg, Gofal Diwedd Bywyd, Meddygaeth Gyffredinol/Gofal yr Henoed a’r Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys. Mae gennym bartneriaethau ardderchog gyda’r meddygon ymgynghorol yn yr ysbyty drwy ein timau hyfforddwr/meddyg ymgynghorol, ac mae meddygon ymgynghorol yn cefnogi trafodaethau rheolaidd ar waith yn trafod y cwricwlwm craidd a materion addysgol eraill a phresenoldeb yn y prynhawn astudio.