Neidio i'r prif gynnwy

Cymoedd Morgannwg

Glamorgan Valleys

Mae lleoliadau ysbyty’r cynllun wedi’u selio y Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant, Ysbyty’r Tywysog Siarl, Merthyr ac Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r arbenigeddau’n cynnwys Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys, Meddygaeth Gyffredinol, Seiciatreg, ENT, Obstetreg a Gynaecoleg a Phediatreg.

Mae’r cynllun yn cynnal cwrs hanner-diwrnod astudio wedi’i leoli yn y Ganolfan Ôl-raddedig, Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn ystod y tymor academaidd. Caiff ei ddefnyddio i weithio ar bynciau sy’n benodol berthnasol i ymarfer cyffredinol. Ymhlith y dulliau addysgu a ddefnyddir mae cyflwyniadau ffurfiol gan feddygon teulu ac ymgynghorwyr lleol, yn ogystal â siaradwyr nad ydynt yn feddygol. Caiff peth amser ei dreulio’n gweithio mewn grŵp yn edrych ar achosion problemus a gyflwynir gan yr hyfforddeion. Y nod yw creu grŵp cyfoedion cefnogol i hwyluso hunan-ddealltwriaeth yn ogystal â gwella sgiliau cyfathrebu a datrys problemau. Yn ogystal, bydd yr hyfforddeion yn cael eu hannog i roi cyflwyniadau byr ar bynciau o’u dewis nhw, sy’n berthnasol i ymarfer cyffredinol.