Neidio i'r prif gynnwy

Pen-y-bont ar Ogwr

Landscape of bridgeend

Mae gan gynllun hyfforddiant MT Pen-y-bont ar Ogwr enw da am gyfeillgarwch ac addysgu rhagorol.

Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn ystyried profiad blaenorol mewn ysbytai pob hyfforddai, ac yna’n gwneud eu gorau i gynnig lleoliadau fydd yn gweddu i’r profiad hwnnw. Mae hyn yn sicrhau bod gan bob hyfforddai ystod eang o brofiad ysbyty. Rydym yn ceisio rhoi i’r hyfforddeion profiad o gymysgedd o’r ardaloedd mwyaf cyfoethog, a’r ardaloedd ble mae’r sefyllfa economaidd-gymdeithasol yn rhoi cleifion dan anfantais iechyd mwy.

Mae’r lleoliadau ysbyty’n cynnwys Meddygaeth Gyffredinol, Diwedd Bywyd, Pediatreg, Dermatoleg a Rhiwmatoleg, ENT, Meddygaeth Frys, Osbtetreg a Gynaecoleg a Seiciatreg.

Mae’r sesiynau hanner-diwrnod astudio ar gyfer hyfforddeion mewn practisau’n cael eu cynnal yn y ganolfan ôl-raddedig yn ysbyty Tywysoges Cymru pob dydd Mercher. Mae gan y ganolfan lu o gyfleusterau addysg gwych gyda llyfrgell ar y safle, theatr ddarlithoedd, staff gweinyddol ac ystafelloedd mawr ar gyfer sesiynau addysgol. Mae gan hyfforddeion ST1 sydd wedi’u lleoli mewn ysbytai sesiynau addysgol yn rheolaidd dros ginio, neu ddigwyddiadau diwrnod cyfan gydol y flwyddyn fel bod y cysylltiad rhwng pob cam o hyfforddiant a’r cyrchfan olaf, sef Ymarfer Cyffredinol, yn cael ei gynnal yn gyson.