Neidio i'r prif gynnwy

Wrecsam a Gogledd Powys

Top-view of the Wrexham aqueduct

Ar gynllun hyfforddiant MT Wrecsam a Gogledd Powys, rydym yn eich paratoi’n ardderchog ar gyfer bywyd fel meddyg teulu, gyda chymysgedd o waith mewn grwpiau bach, cyrsiau preswyl a chefnogaeth gydag arholiadau.

Mae ein cwrs hanner-diwrnod astudio wedi’i leoli yn Sefydliad Meddygol Wrecsam, sy’n rhan o gampws Ysbyty Maelor Wrecsam. Mae’r sefydliad yn amgylchedd modern a chroesawgar, ac mae ganddo gyfleusterau o’r radd flaenaf gan gynnwys llyfrgell wych ac arlwywyr hyfryd.

Mae’r lleoliadau ysbyty’n cynnwys Obstetreg a Gynaecoleg, Pediatreg, Meddygaeth Acíwt, ENT, Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys, Dermatoleg a Rhiwmatoleg a Seiciatreg.