Neidio i'r prif gynnwy

Caerfyrddin

Rive Towi in Carmarthen

Yn ystod y ddwy flynedd y byddwch yn eu treulio mewn Ymarfer Cyffredinol, byddwch yn cael eich cefnogi a’ch annog yn eich datblygiad, gan ddod yn aelod gwbl integredig o’r tîm. Mae gwaith tîm yn rhan bwysig iawn o gynllun Caerfyrddin, ac rydym yn falch iawn o’r perthnasau da sy’n bodoli rhwng meddygon teulu ac ymgynghorwyr Ysbytai.

Mae Cynllun Hyfforddiant Arbenigedd Caerfyrddin wedi bod ar waith ers dros 30 mlynedd. Mae angen bod yn bresennol yn y cwrs astudio hanner-diwrnod gydol y lleoliad tair blynedd. Mae’r hyfforddeion MT sydd wedi’u lleoli yn yr ysbyty ync redu bod hyn yn fantais enfawr, gan eu bod wedi’u hintegreiddio’n llwyr i’r cynllun cyn dechrau are u blynyddoedd hyfforddiant MT. Mae hyn yn caniatau datblygiad grŵp o gyfoedion hynod gefnogol, gan annog dysgu sy’n berthnasol i Ymarfer Cyffredinol gydol y cyfnod.

Mae lleoliadau ysbyty yn y cynllun hwn yn cynnwys Endocrin, Anadlol, Seicogeriatreg, COTE, Seiciatreg Gymunedol, Seiciatreg, ENT, Pediatreg, Meddygaeth Frys ac Obstetreg a Gynaecoleg.

Rydym hefyd yn cael llawer o hwyl, gan ein bod o’r farn bod addysg ddiflas yn aneffeithiol. Mae rhaglen pob tymor wedi’i theilwra i anghenion pob grŵp unigol, a’r nod yw eich cyflwyno chi i’r agweddau mwyaf eang a diddorol o Ymarfer Cyffredinol. Rydym hefyd yn cwrdd ag aelodau cynlluniau cyfagos, megis Aberystwyth a Sir Benfro, er mwyn cynnal cyfarfodydd ar y cyd a thrafodaethau.

Mae’r Cyfarwyddwyr Rhaglen yn credu’n gryf bod eu rol nhw’n ymwneud â mentora a chymorth. Maent hefyd yn credu bod bod yn feddyg teulu yn swydd llawn boddhad sy’n talu ar ei ganfed.