Neidio i'r prif gynnwy

Trac Academaidd Clinigol Cymru (WCAT)

Mae swyddi WCAT yn cael eu cynnal drwy swyddi hyfforddi clinigol-academaidd mewn meddygaeth a deintyddiaeth. Maen nhw'n gydweithrediad rhwng Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a'r prifysgolion mawr yng Nghymru (Bangor, Caerdydd ac Abertawe).  Mae pob swydd WCAT yn darparu hyfforddiant o fynediad i CCT ac mae'n cynnwys PhD gyda chyflog a ariennir am dair blynedd yn ogystal â 20% amser academaidd wedi'i ddiogelu yn ystod hyfforddiant clinigol.  Gall hyfforddeion wneud cais i raglen WCAT ar unrhyw gam o'u hyfforddiant ar ôl cwblhau eu hyfforddiant Rhaglen Sylfaen yn llwyddiannus, ac eithrio eu blwyddyn olaf.

Mae hyfforddeion yn ymgeisio am y cynllun yn ystod recriwtio Rownd 1, drwy Oriel, ac fel arfer bydd cyfweliadau yn digwydd yn ystod mis Ionawr/Chwefror.  Byddwn yn rhannu manylion hysbysebion ac amserliniau gyda chi fel y gallwch drafod ymhellach gyda hyfforddeion sydd â diddordeb mewn gwneud cais i'r cynllun.  Mae'r broses ymgeisio yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr siarad â'u TPD presennol cyn gwneud cais i'r rhaglen i sicrhau bod modd darparu ar gyfer eu gofynion academaidd a bod y TPD yn gefnogol o'r cais.

I'r hyfforddeion hynny na dderbynnir ar raglen hyfforddi eto, byddai angen iddynt siarad â darpar TPD's i sicrhau cytundeb pe baen nhw'n llwyddiannus gyda'u cais, felly mae'n bosibl y bydd hyfforddeion yn cysylltu â chi sy'n ystyried gwneud cais i'ch rhaglen a WCAT yn y flwyddyn ganlynol. Pe bai hyfforddai yn cael ei benodi i WCAT ym mis Ionawr/Chwefror ond heb gynnal rhif hyfforddiant cenedlaethol ar gyfer eu cam o hyfforddiant, byddai angen iddynt fynd i'r rowndiau recriwtio cenedlaethol yr un flwyddyn a chael eu hystyried 'wedi eu penodi' er mwyn derbyn swydd WCAT yn ystod mis Awst.

Mae hyfforddeion WCAT yn ychwanegol i'r rhaglen hyfforddi glinigol. Pe bai hyfforddai eisoes gyda rhif hyfforddiant clinigol yn eich arbenigedd yn cael ei benodi i WCAT, maent yn ildio'r rhif hwnnw ar ymgymryd â swydd WCAT, gan ganiatáu i hyfforddai arall gael ei benodi i'w rhif clinigol gwag bellach.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at HEIW.WCAT@wales.nhs.uk 

Cyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi Dr Kathryn Peall

Rheolwr y Rhaglen (HEIW) Claire Porter

Gwybodaeth arbenigol/rhaglen

Trac Academaidd Clinigol Cymru (WCAT) 

Lansiwyd rhaglen cymrodoriaeth Trac Academaidd Clinigol Cymru (WCAT) ym mis Awst 2009. Prif nod y cynllun yw rhoi'r amrywiaeth o wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen ar hyfforddeion academaidd clinigol i gystadlu fel ymchwilwyr annibynnol ym maes modern ymchwil drosiadol.

Mae WCAT yn darparu cydnabyddiaeth i hyfforddeion rhwng hyfforddiant clinigol ac academaidd ac mae'n cynnwys cymrodoriaeth hyfforddiant PhD 3 blynedd a ariennir gan gyflog a chyfnod o hyfforddiant clinigol gydag amser academaidd gwarchodedig (0.2 wte) yn y blynyddoedd hyfforddi clinigol.

Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych gwestiwn, edrychwch yma'n gyntaf.

Pobl

Manylion cyswllt ar gyfer TPD, arweinyddion, timau Prifysgol ac ati

Llawlyfr Hyfforddeion (WCAT)
Tystebau WCAT

Peidiwch â chymryd ein gair ni amdano…. clywed gan hyfforddeion WCAT presennol a blaenorol